Осъдиха директора на Здравната каса в Ловеч

Тричленен състав на Окръжен съд – Ловеч призна за виновен за длъжностно престъпление директора на Районната здравноосигурителна каса в Ловеч. А.М. е обвинен, че е сключил в нарушение на законови изисквания и подзаконови процедури два договора, с които за 2017 и 2018 г. е ощетил бюджета на Националната здравноосигурителна каса с общо 1 950 058,88 лв. Мъжът е осъден по обвинението, че не е изпълнил служебните си задължения да съгласува за законосъобразност с юрисконсулта на Районната здравноосигурителна каса проектите на двата договора, както и че те не са били предоставени на финансовия контрольор за предварителен контрол. Такъв контрол не е бил осъществен и чрез постоянна процедура по анкетиране във връзка с разходната част на бюджетни средства. Мотивът за престъплението е да се набави за другиго облага, като от деянието са настъпили значителни вредни последици – имуществени за бюджета в размер на 1 950 058, 88 лв за 2017 г. и  2018 г., както и неимуществени, изразяващи се в увреждане на нормалното функциониране на НЗОК и в частност на РЗОК-Ловеч и държавния бюджет, уронване авторитета на институцията, подкопаване на доверието на гражданите спрямо държавните институции и спрямо точното изпълнение на задълженията на длъжностните лица, като случаят е особено тежък.

Предвид това съдът постанови три години лишаване от свобода за подсъдимия. На основание чл. 66, ал. 1 от Наказателния кодекс изпълнението на наказанието се отлага за срок от пет години от влизане на присъдата в сила. За същия срок подсъдимият няма право да заема ръководна длъжност в сферата на здравеопазването.

Съдът го оправда по повдигнатите му обвинения, че е сключил двата договора без съответствие с изискванията на чл.23, ал.1 и с чл.24, ал.1 от Националния рамков договор за 2017 г. Първият текст предвижда, че заявленията за сключване на договор с ново лечебно заведение се подават до 01.05.2017 г., а според втория – изключение от този срок може да се направи въз основа на оценка на потребностите и при установена недостатъчност на медицинска помощ съгласно Национална здравна карта.

Съдът обяви подсъдимия за невиновен по обвинението, че не е изпълнил служебните си задължения и е подписал двата договора без иницииране с докладна записка или протокол до директора на РЗОК – Ловеч за необходимостта от тези договори.  

Присъдата може да се обжалва в 15-дневен срок от днес пред Апелативен срок – Велико Търново.