ВИДЕО! Проблемите в област Ловеч и решенията им дадени от ПП Възраждане

Накратко г-жа Цекова обобщи: „Основните проблеми са ниските доходи, здравеопазването и образованието, и демографската катастрофа“. Решенията на Възраждане са „Подкрепа за малкия и средния бизнес, а това ще стане чрез намаляване на административната тежест, чрез намаляване на регулациите, чрез поддържане на преките и косвени данъци ниски, чрез бързо решаване на търговските спорове, чрез предвидими и бавни промени в търговското законодателство.
Ние подкрепяме почтения бизнес и се отнасяме почтено към него, но съществуват бизнеси за милиарди лева, които не плащат никакви данъци към бюджета. Те трябва да усетят силната ръка на държавата.

За здравеопазването предвиждаме болниците да нямат статут на търговски дружества. Предвиждаме лекарски и зъболекарски кабинети в училищата и здравни пунктове по селата. Училищата трябва да се освободят от тази административна тежест, която пада върху учителите. Трябва да се освободят формите, методите и начините на преподаване. Трябва да подкрепим детския спорт и извънкласните занимания.

Демографския проблем е най- сериозният проблем, пред който сме изправени и той е вследствие на всички проблеми – корупция, липса на сигурност, лошо образование, лошо здравеопазване. Когато решим всички тези проблеми ще сме решили в значителна степен и демографския проблем.“


Възраждане е с номер 11 в бюлетината на 11 юли! България има нужда от Възраждане!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!