Областният управител на Ловеч със сигнал до Окръжна прокуратура за изсечени дървета в държавни имоти

Днес, областният управител Виктор Стойчев сезира Окръжна прокуратура за изсечени дървета в два държавни имота, разположени в Източната промишлена зона на гр. Ловеч.  До информацията се е стигнало след като е установено, че през месец април 2023 г. е започнала процедура по издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност за имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. Ловеч, ул. „Хан Кубрат“ № 10, източна промишлена зона, като е попълнено и подписано заявление от собственика на имота – Областен управител на област Ловеч. До 08.02.2024 г. в Областна администрация Ловеч не е регистрирано издаденото разрешение за кастрене и премахване на растителност. След изрично запитване, Община Ловеч е информирала областния управител, че е дала разрешение на фирма да предприеме мерки по премахване на дървесна и храстова растителност, затрудняващи ползването на имота по предназначение. В разрешението е изложено, че констатациите от извършена проверка налагат цялостно премахване на дървесна и храстова растителност. Такъв протокол от извършена проверка не е представен и не е заведен в деловодната система на Областна администрация Ловеч. Не е установено и областният управител да е сключвал договор с въпросната или друга фирма, която да изпълни дейностите, заложени в заявлението. Същата фактическа ситуация е установена и за съседния имот, актуван като частна държавна собственост. При него, в деловодната система на Областна администрация не е налично дори заявление за кастрене и премахване на растителност до  Община Ловеч. И в двата имота, при оглед от експерти на Областна администрация, извършен на 06.02.2024 г., е установено цялостно премахване на дървесната растителност. The post Областният управител на Ловеч със сигнал до Окръжна прокуратура за изсечени дървета в държавни имоти first appeared on TroyanPress.com.
Публикувано в Горещо с етикети . Постоянна връзка.