Областният управител сезира прокуратурата за проблема с изтичащия амоняк от „Мелта-90“

Днес областният управител инж. Светослав Славчев сезира окръжния прокурор Валентин Вълков за проблема с изтичащия амоняк от „Мелта-90“ АД. В писмото си до прокуратурата областният управител изтъква: „Обръщам се към Вас за разпореждане на проверка и предприемане на действия за разрешаване на проблема и недопускане на кризисна ситуация, която може да доведе до материални щети, и най-важното – да не се допусне увреждането на здравето на жителите на Ловеч.“ Според Славчев особено обезпокоителен е фактът, че предприятието граничи с жилищен квартал, училище, детска градина и множество търговски обекти. До сезирането на прокуратурата се стигна, след като стана ясно от сигнали на граждани, че в последните дни около „Мелта-90“ се разпространява силна миризма на амоняк, констатирано и от съвместни проверки на община Ловеч и РДПБЗН. Предприятието има четири заповеди от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ от май т. г. (когато пак имаше проблем с изтичане на амоняк от хладилната инсталация) за спиране от експлоатация, които все още са в сила, и становище от 23 септември, с което отказва да разпореди експлоатацията на съдовете, работещи под налягане за съхранение на амоняк. По данни на представител на „ЕРМ Запад“ АД към момента „Мелта-90“ работи на резервно електрозахранване, тъй като основното е прекъснато поради неплатени задължения. А неофициално от работник в предприятието е получена информация, че хладилно-амонячната инсталация към 19 септември е била напълнена с два тона амоняк. Явно предприятието подновява дейността си, без да има намерение да спази наложените му административни мерки, коментира областният управител. Той заявява в писмото си до окръжния прокурор, че разчита на неговата бърза и адекватна намеса. Инж. Славчев е в постоянен контакт с институциите, ситуацията се следи непрекъснато.