Първа планова обработка срещу бълхи и кърлежи на територията на община Дряново за 2022 г.

Община Дряново съобщава, че при благоприятни метеорологични условия, възнамерява да проведе първа планова за 2022 г. дезакаризация /обработка срещу бълхи и кърлежи/, на тревни площи публична общинска собственост на територията на община Дряново, в периода  26-29.04.2022 г.

Третирането ще се извърши от фирма „Памукчиев” ООД – град Севлиево,  в часовете от 06.00 до 17.00 часа.

Всеки обработен терен  ще бъде маркиран с подходяща визуална комуникация за информация на населението, като се отбелязва датата на обработката и карантинният период.

Обръщаме внимание на гражданите да не посещават обработените тревни площи до изтичане на карантинния период, който е 24 часа.