Тържествено заседание на Общински съвет – Дряново на 20 октомври

ПОКАНА На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.54 и чл.55 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Дряново, свиквам Общински съвет – Дряново на тържествено заседание, което ще се проведе на 20.10.2022г (четвъртък) от 17 00 часа, при следния ДНЕВЕН РЕД:
  1. 1. Връчване на Удостоверения за присъдено звание:
  • ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО на Цанка Съчкова;
  • ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО на Рачо Острев;
  • ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО на Иван Колев.
  1. 2. Връчване на ПОЧЕТНА ГРАМОТА за принос в развитието на образованието.
Заседанието ще се проведе на открито пред паметника „Майка България“ до Община Дряново, а при лоши метеорологични условия – в Ритуалната зала на Община Дряново. С уважение, ТОДОР ГЕОРГИЕВ Председател на Общински съвет – Дряново