4 нови детски площадки вече са на разположение на жителите и гостите на град Дряново

В изпълнение на капиталовата програма за 2022 г., Община Дряново изпълни проект „Изграждане на детски площадки в град Дряново“. Благодарение на него, жителите и гостите на града вече имат на разположение четири нови места за игра на своите деца – в парка пред спортен комплекс „Локомотив“, до блок 10 в ж.к. „Априлци“, на ул. „Гурко“ и в двора на Детска градина „Детелина“. Те отговарят на всички изисквания на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Всяка от детските площадки е обзаведена със съоръжения, подходящи за деца от две възрастови групи – до 3 години и от 3 до 12 години. При разполагане на съоръженията за игра е отчетена необходимата безопасна зона за ползването им. За осъществяване на връзка със съществуващата инфраструктура са изградени пешеходни алеи за достъп, обзаведени с пейки и кошчета за отпадъци. Настилките по алеите са от бетонови павета и градински бордюри, а в зоната на площадката за игра е положена синтетична ударопоглъщаща настилка. Монтирани са комбинирани съоръжения с пързалки, различни видове люлки (тип „Махало“, тип „Везна“), занимателни игри като морски шах, лабиринт и музикална игра, пясъчник с плот, обособени са и полета за игра на дама. Има и детски беседки с пейки. Разположението е такова, че до част от съоръжения имат достъп и деца със затруднени двигателни функции. В ж.к. “Априлци” е монтирана и голяма беседка за възрастни. Всички съоръжения и елементи са доставени с необходимите сертификати и декларации за съответствие, а монтирането им е извършено в пълно съответствие с предписанията и инструкциите на производителя. „Реализирането на този проект е от голямо значение за нас, защото безопасността и добрите условия за децата са ни приоритет. Досега на територията на общината нямаше нито една детска площадка, която отговаря на законовите изисквания. Планираме през 2023 г. да бъдат напълно обновени още няколко и така Дряново да се превърне в още по-приятно място за младите семейства. Вярвам, че Общински съвет ще одобри предложението ни и ще бъдат заложени средства в капиталовата програма“, коментира кметът Трифон Панчев. Призоваваме всички граждани да бдят за опазването на съоръженията!
Публикувано в Дряново. Постоянна връзка.