Обучение за учители по Еразъм +, 2022г


 


От 18 до 23 юли екип учители от СУ“Св. Климент Охридски“ бяха на обучение в Europass Teacher Academy, Берлин, Германия. Финансирането е по проект на Еразъм+, а темата „ИКТ за ориентирана към учениците класна стая“. Участваха учители от различни предметни области и етапи на обучение – Емилия Пауникова, Галя Шейретова, Наталия Йотова, Маргарита Мехмедалиева и Богомил Николов.Курсът е насочен към учители, които се интересуват от използване на ИКТ (Информационни и комуникационни технологии) инструменти в преподаването. Има за цел да даде конкретни примери и идеи за използване на технологиите и различни приложения, които поставят ученика в центъра на учебния процес.
В края на курса ние участниците сме натрупали личен опит в използването на различни приложения и устройства и имаме увереност и кураж да ги прилагаме в нашата работа.

Емилия Пауникова: "Какво ме мотивира да участвам в този проект? Основно повишаването на квалификацията ми с цел подобряване качеството на учебно-образователния процес. Това е една продължаваща квалификация за придобиване на нови знания и умения, която подпомага повишаването на методическата подготовка и усвояването на новости в преподаването с активно използване на ИКТ. В рамките на философията за „Учене през целия живот“ всеки индивид независимо от професионалната област не бива да спира своето саморазвитие. Ще завърша с една любима моя мисъл, която е водеща в работата ми като учител. „Ако днес преподаваме така, както сме преподавали вчера, ние ограбваме нашите деца за утре“ Джон Дюи 


Богомил Николов: "Желанието ми да участвам в курса дойде от това, че видях възможност да подобря себе си, знанията си и да получа нови идеи за по-ангажиращи вниманието на учениците методи на обучение. Възможността да се срещна с нови колеги от различни образователни системи ме накара да участвам без да се замисля. Обмяната на опит, която получих ще бъде добра основа, на която да градя иновативно и занимателно протичане на учебните часове." 

Маргарита Мехмедалиева: "Изявих желание да се включа в проекта, за да надградя професионалните си умения. Получих нови знания, които свободно мога да използвам в създаването на иновативни учебни материали. Целта ми е да намеря път към децата, на които преподавам, чрез използването на лесно достъпни и интересни материали по учебните теми." 

Галя Шейретова: "Личната ми мотивация да участвам в този проект беше да срещна  и да общувам с колеги от други страни, да се запозная с нови, полезни и интересни методи и практики на преподаване. Освен това, курсът беше възможност да повиша нивото си на владеене на различни ИКТ инструменти с цел прилагането им в учебните часове." 

Наталия Йотова: "Когато разбрах за възможността да участвам в проекта изобщо не се поколебах, защото курсът по ИКТ ми представляваше голям интерес. Знаех, че това ще ми даде възможност да открия и науча нови подходи в преподаването, които после да реализирам в моите часове, използвайки ИКТ. С помощта на съвременните образователни технологии учениците усвояват и запомнят учебния материал по-лесно, часът е по-разнообразен и интересен. Още една страхотна възможност, която дава участие в подобен проект, е срещата с колеги от цяла Европа и обмена на практики, идеи и информация с тях относно преподаването. Определено очаквам следващия проект по Еразъм+ с нетърпение- когато и да е той." 


В рамките на проекта предстои да  бъдат осъществени дейности на училищно, регионално, национално и международно ниво за разпространение и популяризиране на резултатите от проектната работа.