Акушеро-гинекологично отделение към МБАЛ-Ловеч е пред закриване!?

На проведена днес по инициатива на областния управител инж. Светослав Славчев работна среща бяха обсъдени конкретни мерки за стабилизиране на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Ловеч. Участваха зам.-областният управител Милко Недялков, изпълнителният директор на болницата д-р Румяна Нановска и началниците на отделенията. Решено бе да се изпрати до министъра на здравеопазването предложение с искане да бъде нормализирано управлението на лечебното заведение и попълването на борда на директорите да стане по правилата. Областният управител ще предложи на община Ловеч да отдели и ремонтира жилища от общинския си жилищен фонд, които да бъдат предоставени на привлечени за работа в МБАЛ лекари. Ще бъде поискано от останалите общини, миноритарни собственици на МБАЛ, по-активно участие и подпомагане на областната болница. Ще се потърси съдействието на бизнеса за учредяване на стипендии за млади медици, които след завършване на висшето си образование да се завърнат в Ловеч и да останат на работа в болницата.

Лекарите настояха за промяна в статута на областните болници, в частност и на ловешката, за да може да изпълняват те и социални функции, да лекуват здравнонеосигурени и да поемат тежките случаи. Поискаха още да се отдели стопанската от медицинската дейност в лечебните заведения.

Областният управител заяви, че ще се обърне към общинските болници в Троян и Луковит за подкрепа в спасяването на ловешкото акушеро-гинекологично отделение, което е пред реална опасност от закриване поради липса на лекари.