За изминалата седмица са диагностицирани 65 нови случаи на COVID-19 в област Ловеч

В периода 09.08.2021 – 15.08 2021 година включително са диагностицирани 65, при 59 за предходния 7 дневен период.

През седмицата за диагностицираните и карантинирани като контактни лица са издадени 130 предписания за задължителна домашна изолация, за изолация след дехоспитализация, за изолация и лечение в лечебно заведение и за поставяне под карантина съгласно изискванията на Заповед №РД-01-610/22.10.2020 година на Министъра на здравеопазването.          

В периода от 09.08. до 15.08.2021 година включително лечебните заведения (ОПЛ) и специализираните имунизационни кабинети на територията на област Ловеч са приложили 1205 дози ваксина срещу коронавирус и са обхванати с имунизация първа доза 668 лица,  а втора доза е приложена на 661 лица.

Имунизационната кампания срещу COVID-19 в област Ловеч продължава. Към момента на изготвяне на информацията са поставени 33283 дози ваксина срещу коронавирус, 16016 лица са със завършен ваксинационен цикъл. В склада на РЗИ са налични всички разрешени и одобрени от Европейската комисия ваксини. Желаещите да бъдат имунизирани може да се обръщат за записване към общопрактикуващите лекари и специализираните имунизационни кабинети към Медицинските центрове Ловеч и Троян, към МБАЛ Кардиолайф Ловеч, МБАЛ Тетевен и МБАЛ Луковит.

Здравен контрол

За периода инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 42 насочени проверки на обекти с обществено предназначение (10 места за настаняване, 32 плувни басейни,), включително и за спазване заповедите на Министъра на здравеопазването за спазване на п в следните населени места: с.Чифлик, с. Патрешко, с.Орешак, с.Шипково, гр.Тетевен, гр.Априлци, с.Велчево, гр. Луковит.

            Извършени са 6 бр. проверки на търговски обекти: 3 обекта в гр. Ловеч – „Била“, „Т-Маркет“ и „Лидл“ и 3 обекта в гр.Луковит – „Т-Маркет“, „Интер“ и магазин „Здравец“.

            Проверени са и 6 аптеки и 2 медицински центъра в гр. Ловеч и гр. Троян за спазване на противоепидемичните мерки и 5 аптеки по Закона за лекарствените продукти в хуманнат медицина и Закона за конрол на наркотичните вещества и прекурсори.

В обектите се спазват противоепидемичните мерки, въведени със Заповед №РД-01-646/29.07.2021г. и Заповед №РД-01-647/29.07.2021г. на министъра на здравеопазването.

През периода за взети и изпитани по физико-химични и микробиологични показатели 32 проби води от плувни басейни. Пробите отговарят на изискванията на Инструкция 34 за хигиена на спортните обекти и екипировката.