РЗИ определи леглата за ковид в лечебните заведения в област Ловеч

Със заповед и. д. директорът на РЗИ – Ловеч, д-р Росица Милчева определи, считано от 2 август, задължителния брой легла в лечебните заведения за болнична помощ за дейности по диагностика и лечение на лица, болни от COVID-19, включително и нуждаещи се от интензивно лечение и наблюдение. Това е в изпълнение на националния план за борба с ковид и привеждането му в случай на повишаване ръста на заболяемостта, който бе обсъден на заседание на Областния кризисен щаб по здравеопазване миналата седмица.

При първо ниво на заболяемост – брой съобщени случаи на COVID-19 през последните 14 дни по-малък от 100 на 100 хиляди население – в МБАЛ „Проф. д-р П. Стоянов“ АД – Ловеч, са определени 17 легла, от които 15 за неусложнени случаи, ситуирани в отделението по инфекциозни болести, и две за интензивно лечение в отделението по анестезия и интензивно лечение с осигурена възможност за изолация на болните. За „СБАЛББ – Троян“ ЕООД – Троян, леглата са 16 за неусложнени случаи след трансформиране на пулмологични/фтизиатрични легла и с осигурена възможност за изолация на болните.

При второ ниво на заболяемост съгласно националния план – от 100 до 200 случая на 100 хиляди население – леглата в МБАЛ „Проф. д-р П. Стоянов“ стават 23, от които 20 за неусложнени случаи в инфекциозното отделение и транформирани терапевтични легла и три за интензивно лечение в отделението по анестезия и интензивно лечение с осигурена възможност за изолация на болните. За Белодробната болница в Троян леглата са определени на 32 за неусложнени случаи.

При трето ниво – от 200 до 500 случая на 100 хиляди население – са включени и останалите лечебни заведения в областта. Определените за МБАЛ „Проф. д-р П. Стоянов“ легла са 51, от които 45 за неусложнени случаи в инфекциозното отделение и трансформирани терапевтични легла и шест за интензивно лечение в отделението по анестезия и интензивно лечение с осигурена възможност за изолация на болните. 50 стават леглата в Белодробната болница в Троян за неусложнени случаи. За МБАЛ – Троян, са определени 13 легла, от които 10 за неусложнени случаи след трансформиране на терапевтични легла и три за интензивно лечение в интензивното отделение. За МБАЛ – Тетевен – 10 легла за неусложнени случаи, пак 10 за МБАЛ – Луковит, и за МБАЛ „Кардиолайф“ – Ловеч – шест.

За определените легла е задължително да се осигури възможност за кислородолечение.