Конкурс – рецитиране на стихотворение на Ботев!

Ръководството и методическо обединение по български език и литература при СУ „Васил Левски“, ГР. Троян

организира

Конкурс за рецитиране или четене на творба на Ботев по случай 175 г. от рождението на великия поет и революционер Конкурсът ще се състои на

06.01.2023 г. от 13,30 ч.

в СТЕМ-центъра на СУ „В. Левски“, гр. Троян

Класирането ще се извърши в 4 възрастови групи:
  1. І–ІV клас

  2. V–VІІ клас

  3. VІІІ–Х клас

  4. ХІ–ХІІ клас

Награди ще има за всяка възрастова група!