Олимпиада по БЕЛ – общински кръг

Приключи успешно общинският кръг на олимпиадата по Български език и литература. Интересът на учениците беше много голям – явиха се рекордният брой от 84 ученици. Най-много бяха участниците от 5., 7., 8. и 12. клас – по четиринайсет ученици; явиха се също ученици от 9. клас – дванайсет души,  и от 11. клас –  седем. 12 ученици събраха необходимия брой точки, за да бъдат класирани за областен кръг:

5. клас

Даная Пламенова Петкова Момчил Станимиров Минков Нели Христова Маринова

8. клас

Ирина Славиева Самичкова Теодора Христова Петрова

9. клас

Християна Стефанова Христова Мирела Мирославова Минкова Юлиана Емилова Чинкова Анелия Минкова Рускова

10. клас

Габриела Ивайлова Якова

11. клас

Калина Юлиянова Борачева

12. клас

Радостина Ангелова Ангелова Да пожелаем успех на нашите съученици, които в събота, 25 февруари, ще защитят честта на училището на областния кръг в Ловеч!

Клуб „Медии“

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.