План-прием за учебната 2022/2023 година

В прикачения по-долу файл е план-приемът за учебната 2022/2023 година за област Ловеч.