„Дела трябват, а не думи!“

Конкурс за написване на художествена творба (стихотворение, разказ, есе).

Участници

Могат да вземат участие ученици от 1 до 12 клас на СУ „Васил Левски“ – Троян.

Обем

Стихотворение – без ограничение в обема.

Разказ – до 3600 знака.

Есе – до 4000 знака.

Изпращане

Материалите се изпращат в електронен вид на адрес:

[email protected]

Тема: За конкурса „Дела трябват, а не думи!“

В писмото да бъдат посочени:

  • Трите имена
  • Клас

Срок

10 февруари 2022 година