Учение по подобряване на взаимодействието между съставните части на ЕСС при настъпило ПТП ще се проведе в Ловеч

Пълномащабно учение по подобряване на координацията и взаимодействието между съставните части на Единната спасителна система (ЕСС) ще се проведе в Ловеч. Решение за това бе взето от областната комисия по безопасност на движението по пътищата. Днес назначената със заповед на областния управител работна група за организацията на учението определи датата – 1 декември. Целта е да се тренира реакцията на компетентните органи при настъпило пътнотранспортно произшествие (ПТП). Занятието предвижда верижно ПТП с два автомобила и автоцистерна, превозваща опасни товари, на ж. п. прелез. Решено бе учебната ситуация да се проиграе на ж. п. прелеза на бул. „Мизия“ – Северна индустриална зона. За ръководител със заповед на областния управител е определен директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) комисар Владимир Кацарски. Участие ще вземат сили на основните съставни части на ЕСС, включващи ОДМВР, РДПБЗН и ЦСМП, екипи на областното пътно управление, на „Автомобилна администрация“, доброволното формирование на БЧК – Ловеч, на община Ловеч и доброволци граждани. На 17 ноември на работна среща на място ще бъде представен планът за учението и обсъден сценарият за провеждането му, като преди това всички участващи институции предоставят информация за действията си и включените сили.