42 748 са пенсионерите в област Ловеч! Само 126 лица получават максималния размер 1440 лв

42 748 са пенсионерите в област Ловеч към септември 2021 г., от тях 25 108 са жени и 17 640 мъже. Изплатените суми за пенсии към 30 септември са 183 072 674 лв. Това стана ясно от информацията на директора на териториалното поделение на НОИ – Ловеч, Боян Боянов, изнесена на заседанието на областния съвет по тристранно сътрудничество вчера.

Средният основен размер на пенсията към 30 септември е 389 лв. Инвалидни пенсии са получавали 8729 лица, а 11 149 вземат лична пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер на 300 лв, на колкото е определена минималната пенсия. 126 лица получават максималния размер 1440 лв.

За деветмесечието на годината в териториалното поделение на НОИ са подадени 5083 заявления за отпускане и изменяне на пенсии и добавки, което е със 103 повече в сравнение със същия период на 2020 г. Постъпилите заявления за лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване са 324.

31 767 са документите, постъпили за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на малко дете и помощи, от тях 29 962 са за болнични листове. Сумата на изплатените обезщетения е 11 701 937 лв.