Областният управител разпореди проверка на речните легла и защитните диги

Контролна проверка на проводимостта на речните легла и състоянието на защитните диги разпореди областният управител. За проверката инж. Светослав Славчев назначи междуведомствена комисия с председател Ваня Събчева, главен секретар на областната администрация, и членове – представители на РДПБЗН, РИОСВ – Плевен, Регионална дирекция по горите – Ловеч, Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен. Комисията трябва още да проконтролира наличието на незаконни водовземания, подприщващи съоръжения, незаконни постройки, огради и складирани материали в речните легла. Обходите започват на 9 март по утвърден график и трябва да приключат до 21 март. Доклада за резултатите от дейността на комисията областният управител изисква до 31 март.
Публикувано в Луковит, Тетевен, Троян и региона, Угърчин с етикети , . Постоянна връзка.