865 хил. лв. изплатени за 280 имота, отчуждени за автомагистрала „Хемус“, през първото полугодие на 2022 г.

865 хил. лв са изплатени през първото полугодие на годината за обезщетения на собственици на 280 имота, отчуждени с решения на Министерския съвет за изграждане на участъци от автомагистрала „Хемус“ на територията на област Ловеч. Обезщетенията са за имоти в землищата на селата Каленик, Лисец, Баховица, Славяни,  Дерманци, Торос, Пещерна, Български извор, Брестница, Дренов, Владиня, Слатина, Александрово, Чавдарци, Крушуна, Горско Сливово и гр. Летница.

Изплатените средства са по 203 заявления, сред които едно от 2019 г., 33 от 2021 г. и 169 от тази година. Общо постъпилите през първите шест месеца на 2022 г. заявления са 201.

Комисията, извършила проверка на представените документи за собственост и за наличие на всички условия за изплащане на определеното обезщетение, е провела 40 заседания, съставени са 40 протокола. Предстои разглеждане на останалите постъпили тази година заявления.