4 язовира в област Ловеч в предаварийно състояние, 1 – в Троян

язовирът Черешов долКомисия, назначена със заповед от областен управител, инспектира водоемите
4 язовира са в предаварийно състояние, констатира комисия, назначена със заповед от областния управител на Ловеч Милко Недялков. Това са водоемите – Добродан, М. Желязна, Пазар дере и Черешов дол. Три от язовирите са общинска собственост, а язовирът „Черешов дол“, разположен в землището на Априлци, е с неустановена собственост. За него е разработен авариен план, който е предоставен за изпълнение от община Априлци. На всичките трябва да се направи техническа експертиза незабавно и до отстраняване на неизправностите да се поддържат на кота „мъртъв обем“. Съставени са предписания от комисията за незабавно предприемане на мерки за възстановяване на безопасна експлоатация.
Екипът, обследващ водоемите, включва експерти от Националната електрическа компания ЕАД “Язовири и каскади“ към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Басейновата дирекция за управление на водите „Дунавски район“- Плевен, Областното управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ловеч, Регионалната инспекция по околна среда и води – Плевен, Областна тадирекция “Земеделие“, Регионалната дирекция на горите – Ловеч и Областната администрация – Ловеч. Съдействие на комисията беше оказано и от представителите на общините и „Напоителни системи-ЕАД“- клон Среден Дунав – Плевен.
Наредбата по Закона за водите гласи, че потенциално опасен е всеки язовир, чието състояние не би издържало при природно бедствие и би нанесло щети на населението. Като потенциално опасни са категоризирани 25 водоема в областта.
Основна задача на комисията беше изясняване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните язовири,проводимостта на речните корита и състоянието на защитните диги.
Дванадесет, от общо 25 потенциално опасни язовира, са държавна собственост. Осем от тях се стопанисват от „Напоителни системи“, един от Сдружение за напояване „Света“- Угърчин (на МЗХ), един от НЕК ЕАД “Язовири и каскади“ (на МОСВ) и два от Института по планинско земеделие и животновъдство-Троян (към МЗХ).
Дванадесет водни съоръжения, категоризирани от комисията като опасни, са общинска собственост. Разпределението е както следва: Ловеч и Троян по три водоема, Угърчин и Ябланица по два и Тетевен, и Луковит по един язовир.
Ганчо Чурков, Връзки с обществеността при областния управител

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.