Безвъзмездна финансова помощ за предприятия – „БЕЗОПАСЕН ТРУД”

Малки, средни и големи предприятия в качеството си на работодатели могат да представят проекти за безвъзмездна финансова помощ между 50 000 и 200 000 лв. Става дума за покана от Агенцията по заетостта, в качеството й на договарящ орган, за проектни предложения по схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, чрез открита процедура за подбор на проекти в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Общият бюджет на процедурата е в размер на 41 758 382, 53 лева.

Целите на схемата са подобряване на условията на труд в предприятията, адаптиране на управленските процеси, както и повишаване на производителността на заетите в подкрепените предприятия. Пълният комплект насоки за кандидатстване и приложенията към тях са публикувани на интернет страницата на Агенцията по заетостта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”: http://www.az.government.bg/OPHR , както и на следните интернет адреси:

http://esf.bg/ и http://www.eufunds.bg/. Краен срок за подаване на проектните предложения – 26 ноември 2012 г., 16.30 ч.

 

 

Дейностите, които ще получат подкрепа, са:

  • Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на отделни елементи от нея
  • Mодернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд, както и закупуване на колективни средства за защита
  • Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло
  • Разработване (внедряване) и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд
  • Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване, технологии и обучение във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд.

 

 

Допълнителна информация се предоставя и на място в Областен информационен център (ОИЦ) – Ловеч, ул. „Търговска” 29, Барокови къщи, тел 068 604 297 или на електронен адрес: [email protected]

ОИЦ – Ловеч е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Нели Митева, управител

Тел.: 068 604 297,  e-mail: [email protected]

Дата: 19.09.2012 г.

Гр. Ловеч

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.