Нова процедура за общинските администрации по ОПАК

ОПАК в ТроянНова процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, насочена към общинските администрации, е обявил Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК), съфинансирана от Европейския социален фонд.Това съобщават от Областния информационен център. Процедурата е по приоритетна ос I “Добро управление“, подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация“, бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07. Ще бъдат финансирани проекти за оптимизиране на структурата на общинските администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции.

Общата стойност на процедурата е 1 млн. лв. Предвидената минимална стойност на проектите е 20 000 лв., максималният праг на проектното предложение е 90 000 лв, като не се изисква съфинансиране от страна на кандидата.  Допустими дейности по процедурата са: функционални анализи; разработване на предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи; дейности за оптимизиране на структурите и преразпределяне на функции и дейности с цел избягване на дублиране, постигане на по-висока ефективност, ефикасност и икономичност; дейности за подобряване на организацията, работните процеси и координацията в рамките на една административна структура; дейности за мониторинг и преглед на изпълнението на резултатите от функционалните анализи и др.  Проектите трябва да бъдат реализирани в рамките на една година. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 29.03.2013 г.

От началото на програмния период досега три общини от област Ловеч са се възползвали от подкрепата на ОП“Административен капацитет“: Тетевен, Троян и Ловеч. Община Тетевен е приключила работата си по проект  „Общинската администрация в услуга на гражданите и бизнеса – професионално, достъпно, удобно“ на стойност 215 619 лв. В процес на изпълнение са 2 проекта на община Троян „Функционален анализ на общинските администрации Троян и Севлиево“ на обща стойност 160 804 лв и „Ефективност и качество за добро управление“ в партньорство с Община Елванген, Германия, с одобрен бюджет 331 138 лв. Община Ловеч реализира проект „Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на администрацията в Община Ловеч“ на стойност 173778, 43 лв. Областна администрация Ловеч също изпълнява проект по ОПАК „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет”, който е на обща стойност 558 529 лв.

 

ОИЦ – Ловеч е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

One thought on “Нова процедура за общинските администрации по ОПАК”

  1. Някой ще обясни ли колко милиона бяха излети последните години в чиновническите администрации на България под благовидното наименование – „Повишаване на административния капацитет“? За тези и толкова многото излети пари би следвало всички чиновници отдавна да са супер капацитети и от професор нагоре.
    Нещо да се е променило?
    Някой да ви е давал отчет каква е била конкретната полза от реализирането на такива проекти за много милиони лева?
    Да е намаляла корупцията случайно или някаква реформа да е направена?
    Важното е да се отчете как едни чиновници са излели и усвоили едни милиони сами за себе си. След което да променят нещата така, че нищо да не се промени. То и за това е нужен….капацитет.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.