Общинският съвет с декларация до парламента по казуса „Олимпия“

ДЕКЛАРАЦИЯ 

нa Oбщинския съвет на община Троян,

област Ловеч

(мандат 2011–2015 г.)

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА 

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

НАМИРАМЕ за крайно наложително да поставим на вашето внимание проблем, възникнал пред икономиката на община Троян, свързан с прилагането на клауза от Търговския закон (ТЗ) и поставил пред свършен факт и на практика пред нерешими финансови проблеми повече от 60 фирми на територията на общината. Става въпрос за последиците, възникнали от обявяването в несъстоятелност на фирма „Олимпия” ООД,  с. Орешак (община Троян)  и финансовите проблеми, произтичащи от това за нейни контрагенти.

ХРОНОЛОГИЯ на събитията накратко:

„Олимпия” ООД, с. Орешак е създадена през 1995 г. със съдружници Мирослав Симеонов и Веселин Петров и е специализирана  в производството на мебели от масивна дървесина и фурнировани плоскости. Повече от 12 години развива дейността си на територията на община Троян, поддържа делови контакти с редица фирми от общината и страната, ориентирала е производството си и към износ в страни като Италия, Германия, Дания, Франция и др.

В началото на 2008 г. фирмата премества седалището си в гр. София и се пререгистрира там. На 23 април 2009 г., с решение на Софийски градски съд – отдел VI–3, е обявена в неплатежоспособност по искане на собствениците. За начална дата на неплатежоспосбността е определена 14 юли 2006 г., последната дата,  към  която „Олимпия” ООД е направила плащане към свой доставчик.

Дебело подчертаваме, че през периода 2006-2007 г. няма и следа за неплатежоспособност на „Олимпия” ООД. Оборотите на фирмата в двете последователни години нарастват от 2,3 млн. на 3,02 млн. лв. и нейната неплатежоспособност излиза наяве едва през 2008 г., в началото на която е сключен договор за маркетинг и консултантски услуги с фирма „Фуего”(щат Вирджиния, САЩ), правоприемник на която, по  силата на цесия, по-късно става офшорната фирма от Панама „Аланеро Индъстриъл Корпорейшън”. 

Обаче за периода на  несъстоятелност, обявен в  съдебното решение по смисъла на чл. 646, ал. 2. т.1 от Търговския закон (ТЗ), всички сделки на „Олимпия” ЕООД се оказват нищожни, като нейните контрагенти са задължени да възстановят получените средства по тях. Оказва се, че към настоящия момент повече от 60 троянски фирми трябва да възстановят над 11,2 млн. лв. Броят на фирмите и задълженията не е окончателен, защото излизат нови и нови, не само от  Троянска община, а и от други места в страната. Видно е, че посоченият чл. 646, ал. 2, т. 1 от ТЗ, създен може би с презумпцията да бъдат защитени интересите на  големи чуждестранни инвеститори  в България, поставя в крайно неизгодни условия  коректно  работещи  фирми, както се оказва в конкретния случай. С оглед защитата на  техните интереси настоятелно молим въпросният член от ТЗ да бъде преразгледан и отменен.

 

•   Това ни искане е мотивирано и от необходимостта да бъдат защитени  коректно работещите фирми от опасността да бъдат  „източвани” чрез евентуални преднамерени, злоумишлени  действия на техни контрагенти. Имаме всички основания да смятаме, че в създалата се ситуация около „Олимпия” ООД такива са налице и по наше мнение е приложена детайлно разработена схема. Иначе няма как да се намери разумно обяснение на следните факти –  вече посочихме задната дата, с която е обявена неплатежоспособността на  „Олимпия” ООД,  каквато за 2006 г. и 2007 г. изобщо не е на лице вписването на съдебното решение за несъстоятелност е извършено на 30 април 2009 г. и предвид обявените официално предстоящи празнични дни за периода 1-6 май с.г.,  не може да бъде спазен  законовоопределеният едноседмичният  срок за  неговото обжалване;

– протестът от 29 май 2009 г. на Райфаизенбанк и МКБ Юнионбанк, отпуснали ипотечни кредити на „Олимпия” ООД, срещу включването на „Аланеро Индъстрил Корпорейшън” в списъка на кредиторите на „Олимпия”, е уважен от съда на 20 април 2010 г.  На 22  април 2010 г. обаче постъпва молбата на „Аланеро Индъстриъл Корпорейшън” за  включването му отново във въпросния списък.  Само след 4 дни – на 26 април 2010 г., СГС назначава синдик на фалиралата „Олимпия” ООД  под давлението на офшорката, която има претенции за 8.8 млн. лв. и е кредиторът с най-голям процент  вземания (78%).

 

ПОСЛЕДСТВИЕ от всичко това е  сегашната абсурдна ситуация, поставяща на карта не само отделни структуроопределящи фирми  за община Троян, а икономиката на общината като цяло. Продължават да  пристигат писма от синдика към фирми – контрагенти на „Олимпия” ООД, с претенции за възстановяване на суми от няколко десетки до над 900 хил. лева. Абсурдно, ненормално и недопустимо!

 

НАДЯВАМЕ СЕ, че с общите усилия на законодателния орган на Република България и на всички институции, имащи отношение към случая, в т.ч. Прокуратурата, ще  бъде намерено справедливото решение и интересите на засегнатите фирми и лица – защитени!

29 ноември 2012 г., Троян

С уважение: 

Минко Акимов, председател на Общинския съвет на община Троян

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.