Още за приемната грижа

Приемна грижаОбщина Троян е партньор на Агенцията за социално подпомагане по  проект „И аз имам семейство“. Проектът се осъществява  с финансовата подкрепа на   Оперативна  програма “Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

Приемната грижа е социална услуга, която в България са развива и предоставя от няколко години, но в Европа, САЩ и много други страни има дълга история.  Тя е  акт на държавна политика за закрила на деца, чиито живот и здраве са в риск. Чрез предоставянето на тази  социална услуга се дава шанс тези  деца  да растат в стабилната  среда на приемно семейство или приемен родител.

Целта е  за определен период от време детето да бъде в  сигурна и безопасна семейна среда, която да допринесе за неговото пълноценно физическо, психическо и емоционално развитие и  да го  подготви  за самостоятелен живот.

При доброволната приемна грижа се сключва договор с утвърденото приемно семейство,преминало базово обучение, което получава месечна издръжка за детето, както и еднократна помощ (при необходимост).

При професионалната приемна грижа се сключва  договор с единия родител от приемното семейство, преминало

базово обучение и допълнителна квалификация, като освен месечна издръжка и еднократна помощ, професионалният приеман родител получава  и трудово възнаграждение.Приемни  родители  могат да станат лица навършили пълнолетие, семейни двойки или двойки живеещи на семейни начала с дълготрайна и стабилна връзка, работещи, безработни и пенсионери, лица, живеещи в собствено жилище или под наем,  такива, които имат собствени деца, които нямат деца, които имат внуци.Нужда от настаняване в приемно семейство имат деца, при които е прекъсната връзката с биологичното семейство /починали или неизвестни родители, такива, на които са отнети или ограничени родителските права, родители, които са тежко и нелечимо болни/; деца с физически и ментални увреждания, жертва на насилие, на трафик, при които се изчерпани всички други възможности за закрила в семейна среда,  деца, чиито родители, близки, настойници или попечители трайно не полагат грижа за тях.

Правата и задълженията на приемните родители се регламентират в договор за услуга.Професионалните приемни родители получават възнаграждение в размер на:

За едно дете – 150% от минималната работна заплата/МРЗ/

За две деца – 160% от МРЗ;

За три деца – 170% от МРЗ

За месечна издръжка на децата се предоставят

За дете от 0 до 3 години – 4х ГМД /гарантиран минимален доход/; За дете от 3 до 14 години – 3,5хГМД ;  За дете от 14 до 18 години – 4хГМД.  Към момента ГМД е 65 лв.

До този момент, за последните два месеца, има 25 запитвания. 3 са утвърдените семейства, а едно дете вече е настанено в приемно семейство. До края на месеца тече процедурата за настаняване на децата в останалите утвърдени приемни семейства. Да станеш приемен ро;дител е отговорно решение. Затова предоставяме тази информация, която да ви помогне да прецените дали това е подходящ избор за вас и вашето семейство.Кандидатите да станат приемни родители  попълват  заявление  по образец до Кмета на община Троян, което заедно с необходимите документи се внася в Общински педагогически център „Шошковата къща”, ул.”Цар Калоян” №9. Телефон за контакт – 0670/6 32 27.

Екип  по Приемна грижа
Община Троян

2 thoughts on “Още за приемната грижа”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.