ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ПРЕЗИДЕНТА

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ПРЕЗИДЕНТАЗа тези, които биха попитали – какво общо има това с Троян, припомняме, че проблемите на околната среда са проблеми на всички и че Троян не е извън тях. Неоправдано е да не обръщаме внимание на тези най-важни за живота проблеми. И да не заемем позиция. Ето пълния текст на писмото, което ни бе изпратено.

Уважаеми г-н Президент,

На 02.02.2012 г. Народното събрание прие на второ четене Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра. В така приетият закон не се отчитат всички рискове за хората и околната среда, както и липсата на научен и технологичен опит в световен мащаб при внедряването в нашата страна на тази нова експериментална технология за улавяне и съхранение на въглероден диоксид /УСВД/ в земните недра. Поради това Ви призоваваме да упражните правото си на вето и да върнете закона за ново обсъждане в Народното събрание. Това ще позволи да се състоят обществени обсъждания с участието на представители на местната власт и местната общественост в общините, които ще бъдат пряко засегнати от неговото приложение.

Мотивите ни за подобен призив са следните:

1. Нарушен бе чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, като не беше отчетено мнението на местната власт и обществеността в общините Павликени, Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Златарица, Елена, Плевен, Долни Дъбник, Пордим, Левски, Попово, Антоново, Търговище, Пловдив, Чирпан, Стара Загора, Раднево, Ямбол, Карнобат и др., които са потенциалните места, на чиято територия се планира да се съхранява въглероден диоксид в земните недра.

2. Нарушен бе принципът на предпазливостта, въведен в европейското законодателство. Самата Европейска комисия признава факта, че технологията за УСВД е експериментална и свързана с неопределени рискове, поради което с точка 19 и чл. 4, ал. 1 от директива 2009/31/ЕО /Директива за УСВД/ тя дава право на страните членки сами да решат дали желаят да внедрят технологията: „Държавите-членки запазват правото си да определят зоните, измежду които могат да бъдат подбрани места за съхранение в съответствие с изискванията на настоящата директива. Това включва правото на държавите – членки да не позволяват съхранение в определени части от своята територия или на цялата си територия“. Именно поради предпазливост Австрия вече забрани прилагането на технологията, Германия е на път да го направи, а Полша разреши до 2026 г. да се правят единствено проучвания.

3. Народното събрание не отчете обстоятелството, че вече са събрани над 35 000 подписа в цялата страна, с които българските гражданите искат да се въведе законова забрана за нагнетяването на въглероден диоксид в земните недра.

4. Компетентните държавни органи все още не са обявили каква ще бъде цената за съхранение на въглероден диоксид в нашата страна, въпреки че вече са започнали проучвания за проекти в три потенциални места /Павликени, Ямбол-юг и село Черково, и Гълъбово-Марица Изток/. По наши експертни оценки става въпрос за инвестиции за изграждане и функциониране на тези съоръжения за общо над 2,4 милиарда евро, които ще бъдат за сметка на бюджетите на бизнеса, домакинствата и държавата.

5. Технологията за УСВД не е решение за българските ТЕЦ, тъй като инсталирането на такива съоръжения в нови ТЕЦ води до 25% повече потребление на енергоносители и до средно с 10% намаляване на икономическата им ефективност, което се компенсира с увеличаване цената на електричеството. Данните на Министерството на енергетиката на САЩ показват, че технологията води до оскъпяване цената на електричеството с 30% при нови централи и с над 80% при оборудване на съществуващите.

6. По експертни оценки България няма подходящи геоложки условия за безопасно приложение на технологията, в това число и поради факта, че страната се намира в сеизмично активна зона.

7. България би следвало да се фокусира върху огромният неизползван потенциал и множеството алтернативи за борба с климатичните промени чрез мерки за залесяване и опазване на горите и екосистемите, внедряване и развитие на малки децентрализирани ВЕИ мощности, повишаване на енергийната ефективност, саниране на сградния фонд, производство на биогаз от ферми, сметища и остатъчна биомаса, биоабсорбиране, слънчева енергия, изграждане на геотермални и водородни централи и др., отколкото върху развитието на експериментални проекти за УСВД.

Оставаме с надеждата, че ще счетете изложените мотиви за достатъчно сериозни, а загрижеността на местните общности за оправдана и ще даде възможност да се проведе обществена дискусия, в която да се чуят повече мнения на експерти, неправителствени организации и заинтересовани страни.

Приложения:
1. Становище на еко организациите при първо четене на законопроекта;
2. Становище на еко организациите при второ четене на законопроекта.

06.02.2012 г.
гр. София

С уважение,

Коалиция за климата – България *

Гражданска инициатива за забрана на проучването и добива
на шистов газ по метода хидравлично разбиване

Сдружение „Екофорум за устойчиво развитие“ и коалиция от
екологични неправителствени организации
Писмото се внася чрез:
Илиян Пламенов, тел.: 088/ 885 47 43, ел. поща: [email protected]
Сдружение „Екофорум за устойчиво развитие“, София 1000, п.к. 972
Отвореното писмо се подкрепя от:
Грийнпийс – България
Световен фонд за дивата природа /WWF/ – България
Коалиция за климата – България *
ЕС „За Земята“ – София
Екофорум за устойчиво развитие – София
Фондация за околна среда и земеделие – София
Федерация „Интереко-21“ – София
Европейски съвет на научните и културни общности – София
Международен център за координация на екологическата информация за река Дунав -Белене
Българска агенция за регионално развитие -Благоевград
Асоциация на комуникационни и информационни специалисти – София
Фондация „Адра – България“ – София
Студентски информационен център – София
Младежки клуб „Славяни“ – София

* Коалиция за климата – България: БлуЛинк – Информационна мрежа, Екологично сдружение „За Земята“, Информационен и учебен център по екология, Фондация „Междуетническа инициатива за човешки права“, Сдружение „Агролинк“, Сдружение „Природа назаем“, Фондация „Деметра“, WWF Световен фонд за дивата природа – България, Приятели на земята – България, Регионален екологичен център – София, Институт за зелена политика, Народно читалище „Бъдеще сега“, Сдружение „Велоеволюция“, „Млади зелени“, Фондация „Оранжева луна“, Университетски клуб UNECO, Списание 8, Горичка: Зеленият сайт, Червената къща – Център за култура и дебат, Фондация „Европейски екологичен фестивал“, Грийнпийс -България, представители на научните и академични среди и др.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.