Само един язовир е изряден

Само един язовир е изряденСамо един язовир (държавна собственост) от всичките 25 на територията на Ловешка област е в изправно състояние. Това сочат резултатите от проверка на техническото състояние на потенциално опасните язовири, защитните съоръжения, речните корита и отводящите дерета, възложена от областния управител Милко Недялков и извършена в периода 20 октомври – 6 ноември.

В неизправно – частично работоспособно състояние, са язовирните стени на 18 язовира. Седем от тях са общински (Селището, Ледевото, Каленик, Тодоричене, Шарковското, Боаза и Витина Лъка) и 11 – държавни (Пустия, Александрово, Мишковец, Пелик Дере, КОС-1, КОС-2, Сопот, Морун, Каменец, Крапец и Света). На техните собственици (респ. ползватели) са дадени съответните предписания. Обектите могат да се експлоатират, но при облекчени условия.

В предаварийно състояние са 6 язовира – Добродан, М. Желязна, Пазар дере, Черешов дол, Прелом и Полето. На всички тях трябва да се направи техническа експертиза незабавно и до отстраняване на неизправностите да се поддържат на кота мъртъв обем. Предписания за незабавно предприемане на мерки за възстановяване на безопасна експлоатация са направени и за шестте язовира.

По отношение на проводимостта на речните корита извън границите на урбанизираните територии след извършен визуален оглед на участък от коритото на р. Осъм след ВЕЦ „Камен рид“ е констатирано, че в следствие на изменение на речното корито към левия бряг на реката, предизвикано от преминаване на високи води, се залива прилежащ терен в непосредствена близост до пътя Ловеч – Троян и има реална опасност от наводняването и разрушаването му. От направена хронологична справка е видно, че в следствие на интензивни валежи същият участък от пътя е заливан на 14 юни миналата година. При продължителните валежи на 26 и 27 септември т.г. отново е констатирано повишаване на водното ниво на р. Осъм в степен до реална опасност от заливане на пътя в участъка от км 53+000 до км 53+200.

С цел връщане на водното течение в средната част на речното корито и предпазване от заливане на техническата инфраструктура е необходимо да се изготви проект за премахване на отложените наноси в дясната част на речното корито и на наличната растителност, които изместват речното течение към левия бряг на реката. Областният управител ще изготви искане до Министерския съвет за отпускане на средства за изготвяне на проект за корекция на р. Осъм в гореописания участък.

Източник: Троянски глас

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.