Започват проверките на потенциално опасните язовири и речните корита в Ловешка област

язовириРаботно съвещание на Междуведомствената комисия за проверка проводимостта на речните корита, защитните съоръжения и потенциално опасните язовири в Ловешка област се проведе на 29 април в зала 101 на областната администрация. Съвещанието бе открито от областния управител Ваня Събчева, която приветства членовете на комисията и очерта основните задачи и цели на проверката. На заседанието бе направен преглед на изпълнението на предписанията от предишните проверки и бе обсъдена организацията на работа на комисията. Приет бе графикът за провеждането на проверките и ангажиментът на отделните институции към неговото изпълнение. Проверките ще се извършват в периода от 8 май до 31 май.

26 обекта са включени в списъка на потенциално опасните язовири в Ловешка област. Основната част от тях са собственост на Министерството на земеделието и храните и се стопанисват от „Напоителни системи“ ЕАД Плевен. Другата част са общинска собственост.

Тези проверки са ежегодни. Те се провеждат през пролетния и есенния сезон със заповед на областния управител, като се проверява функционалността на водните обекти и състоянието на речните корита на основните реки в областта извън урбанизираните участъци. Целта е да се оцени състоянието на оперативната защита при наводнение, да се набележат мерки за подобряване на състоянието на защитните съоръжения и да се провери аварийната готовност. Едновременно с това комисията проверява техническото и експлоатационното състояние на потенциално опасните язовири в областта, извършва актуализация на техния списък и дава съответните предписания на собствениците и ползвателите на тези обекти за привеждане на техническите параметри на съоръженията, съгласно техническите изисквания.

В Междуведомствената комисията са включени експерти от Областна администрация, Басейнова дирекция „Дунавски район“-Плевен, „Язовири и каскади“ към НЕК, ОУПБЗН, РИОСВ, РДГ, ОД“Земеделие“ и представители на собствениците на тези обекти – общините и „Напоителни системи“ ЕАД-Плевен.

Общият извод от направените проверки през есента на 2012 г. е, че грижите, които се полагат за тези съоръжения са недостатъчни и с течение на времето техническите и експлоатационни параметри се отдалечават от заложените в техническата документация. Основната причина е постоянната липса на средства за тяхната поддръжка. Опасността от поддържането на тези язовири в редица случаи се подценява от техните собственици. Основните проблеми в поддържането на потенциално опасните язовири се свеждат до: недоброто техническо състояние на облекчителните съоръжения към тях – изпускателни кранове, преливници,, отточни дерета и пр.; липсата на контролна измерителна система, която да показва степента на ерозия на стената с времето; непочистени откоси на язовирната стена. В анализа на Комисията за състоянието на обектите през есента на миналата година е посочено още, че е налице и лоша организация на управление на тези обекти, като липса на конкретен отговорник, определен със заповед на собственика, некоректно подписани договори за ползване на обектите, от които не са видни задълженията на страните, липсата на охрана, на предупредителни табели и пр. Язовирите, стопанисвани от „Напоителни системи“ – ЕАД, са в по-добро техническо състояние, но тъй като и обемите им са по-големи, изискванията към поддържането на системите за сигурност в тях са завишени.

Жанина Илиева от Областния пресцентър

One thought on “Започват проверките на потенциално опасните язовири и речните корита в Ловешка област”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.