Троянска популярна банка – свиква годишно отчетно-изборно събрание

КООПЕРАЦИЯ „ТРОЯНСКА ПОПУЛЯРНА БАНКА”
ПОКАНА
Предстоящо
Управителният съвет на Кооперация „Троянска популярна банка”, гр. Троян, на основание чл. 22 (1) и чл. 24 (1) от Устава свиква Годишно отчетно-изборно...