41 проекта в Интегрирания план

41 проекта в Интегрирания план● Един от най-важните документи за развитието на града ни до 2020 г. бе подложен на публична дискусия

На 20 декември 2013 г. между Министерството на регионалното развитие и Община Троян беше подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Троян с времеви хоризонт до 2020 г.“, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

След проведена обществена поръчка беше избран изпълнител – Обединение „Зелени хоризонти“. Екипът извърши всички предвидени по проекта дейности, проведени бяха социологично проучване, фокус-групи, обществено обсъждане на аналитичната част и визията на плана.

На 12 януари Интегрираният план бе представен на обществеността и подложен на публична дискусия, която се състоя в салона на Община Троян. Присъстваха граждани, общински съветници, представители на администрацията, общинското ръководство и изпълнителите на проекта.

Комуникационният мениджър на Обединението Екатерина Милиславова сподели, че изработването на Интегрирания план е било дълъг процес, с доста противоречия, предопределени от една страна от финансовата рамка и мястото, отредено в регионалното развитие на градовете от 4-то ниво, какъвто е Троян, и от друга страна – от сериозния сблъсък между желанията на местното население с възможностите за финансиране и с определяне приоритетите на самите обекти. Онова, което представлява Интегрираният план, поясни Милиславова, е не просто политика на общината, не просто политика на България, а политика на Европа. Защото силната страна през следващите няколко години ще бъде образователната и социалната инфраструктура, подобряването на улиците и прилежащите им площи. Спортната инфраструктура остава да лежи на плещите на Общината – този тип обекти няма да бъдат финансирани.

Екипът на Обединение „Зелени хоризонти“ е определил 41 проекти, които са в отделни групи.

При разработването на ИПГВР силно влияние са оказали резултатите от проведените проучвания на общественото мнение, в които се включиха жителите на Троян. Според резултатите най-важните проекти за реализиране през следващия програмен период са: изграждане на хипермаркет, спортна зала, спортни и детски площадки; благоустрояване на крайречната зона; подобряване на инфраструктурата в междублоковите пространства. Осигурена е взаимовръзката между различните обекти чрез рехабилитация и изграждане на градската инфраструктура. Без съмнение редица бъдещи проекти ще бъдат обосновани и продиктувани от неизбежните промени в бъдещото състояние и тенденциите в развитието на града за периода до 2020 година.

По време на обсъждането бяха повдигнати немалко въпроси, свързани с предлаганите проекти, несъгласие с някои от тях, искане за промени или включване на нови обекти. От страна на екипа, изработил ИПГВР на Троян, заявиха, че ще вземат под внимание направените предложения и забележки.

Кметът Донка Михайлова не скри разочарованието си от това, че градовете 4-то ниво са грубо пренебрегнати от Брюксел, недобре защитени от българската държава и оставени в рамките на следващия програмен период в най-незавидното положение. Тя подчерта, че този проект е резултат на сериозни анализи и дълги дискусии, проведени в рамките на поредица от работни срещи с различни групи от общността, след поредица от социологически проучвания, и той наистина почива на реалните потребности на хората, на проблемите, които те дефинират. И най-важното според нея е да не бъде пропуснато нещо важно, за което Общината ще търси финансиране през следващия програмен период.

Маргарита ГЕНКОВА

Източник:  Троянски глас

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.