Представяне на стихосбирка с непубликувана поезия на Ивайло Иванов