Утре – първа копка на Водния проект

първа копка на Водния проектОфициална церемония „Първа копка по проект № DIR-51011116-32-87 “Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян” П “Околна среда 2007-2013г.” ще има утре, 14 ноември, от 11.00 часа на участък от трасето в района на завод „Хемус” АД, .Троян.
След церемонията ще се проведе пресконференция в салона на община Троян от 11:45.
Поканени да присъстват са заместник-министърът на околната среда и водите г-н Дин Ахмед Онбаши, областният управител на Ловеч Милко Недялков, депутати и общински съветници. Домакин ще бъдe кметът на община Троян Донка Михайлова.
Община Троян е бенефициент на инвестиционен проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян”, който е одобрен за финансиране в рамките на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС) в рамките на Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” и за него е сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ между Община Троян и Министерството на околната среда и водите.
Настоящият инвестиционен проект е насочен към:
 Реконструкция (9.286 км) и разширение (11.611 км) на канализационна мрежа в съответствие с капацитета на ПСОВ Троян и разрешително за заустване с общата дължина 20.897 км. В резултат на това ще бъдат присъединени допълнително 3410 жители и 3539 ЕЖ от промишлеността или общо 6949 ЕЖ.
 Ще се предотврати замърсяването на повърхностните води и подпочвата тъй като тези 40% (10 464 жители и 158 ЕЖ) от цялото водно количество на града по отливните канали на Главен колектор І се заустват непречистени в река Бели Осъм;
 Реконструкция на водоснабдителна мрежа с обща дължина 7.061 км

/ информацията е от спечелилия конкурс за информационно обслужване на проекта/

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.