В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

алтернативна-площадка-за-изграждане-на-залата

След дебатите за многофункционалнатаспортна зала остана въпросът:

А сега накъде?

Близо цял академичен час от времето на октомврийското си заседание отделиха общинските съветници на информация от кмета относно направено проучване за изграждане на многофункционална спортна зала в Троян. От последвалото решение обаче не става ясно какво се случва оттук нататък, освен че градоначалникът трябва да разговаря със Светия синод за предоставяне на терен (намиращ се близо до предложения в информацията) като алтернативна площадка за изграждане на залата.

А ПРОУЧВАНЕТО,НАПРАВЕНО ОТАДМИНИСТРАЦИЯТА,

е наложено, макар и косвено, пак от Общинския съвет: „На предната сесия вие ни задължихте да внесем техническо задание за проектиране на спортна зала. Сега ние внасяме информация за направеното в рамките на един месец, защото преди да пристъпим към техническото задание искаме да постигнем съгласие по няколко важни проблема“, обърна се кметът Донка Михайлова към съветниците и посочи въпросите, нуждаещи се от консенсус: каква да бъде залата, с колко места да разполага, къде да бъде изградена и как да се издържа.

Вариантът, предложен от администрацията, предвижда новото съоръжение да бъде многофункционално и да се ползва както за спортни събития и тренировъчна база от местните клубове, така и за концерти и други културни прояви. То трябва да съдържа три основни функционални звена – покрито спортно поле, зала за зрителите, която включва седящи места, помещения за обслужване на посетителите и зали за тренировки, и накрая – обслужващ блок. Трибуните за публиката са с общ капацитет 900 места – 700 постоянни и 200 допълнителни (подвижни).

Залата да бъде изградена близо до стадион „Чавдар“, предлага още администрацията. Така ще се обособи цялостен спортно-тренировъчен комплекс с две футболни и две тенис игрища, с лекоатлетическа писта и възможности за изграждане на голям паркинг и разширяване с други спортни съоръжения в бъдеще (басейн, игрище за футбол на малки вратички и др.). Всичко това – близо до центъра на града.

Друг плюс на посоченото място е намиращият се в съседство трафопост с две трафомашини, чиято мощност би позволила захранване на залата с необходимата електрическа енергия. Някои особености на терена обаче предполагат търсене на проектни решения за изграждане на канализационни профили за битово-фекални води и реконструкция на прилежащо канализирано дере.

По отношение на издръжката една съвсем груба сметка показва, че залата би струвала около 100 000 лв. годишно, които ще обезпечават 4 работни места и режийни разходи предимно за отопление. Могат да се предвидят и някакви постъпления от такси, които биха плащали външни ползватели на съоръжението. В предложения вариант се предвижда стопанисването на залата да се извършва основно от Общината, като местните спортни клубове я ползват безвъзмездно, но заплащат режийни разходи.

И въпреки че от години се говори за потребността от по-голяма спортна зала в Троян, че изграждането й е залегнало в Общинския план за развитие (2014 – 2020 г.), а с решение от предишно заседание ОбС е натоварил кмета да внесе техническо задание за проектиране на съоръжението, дискусията отново се завъртя около въпроса да я бъде или не многофункционалната спортна зала. Причината за хамлетовата дилема, разбира се, бе финансова – откъде ще се вземат пари за изграждането, а след това и за издръжката й. След категоричния отговор на кмета, че

ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО ЩЕ СЕ ТЪРСИ ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ –

европейско или държавно, и допълнението от съветника Минко Акимов, че за да иска средства било от републиканския бюджет, било от еврофондовете, Михайлова трябва да представи някакъв идеен проект, разискванията се насочиха към проблемите около стопанисването на бъдещия обект.

Съмнение в потребността от спортна зала, чието изграждане се мотивира с аргумента, че троянските клубове няма къде да тренират, изрази Лалю Драголов. „Напротив, започва се от себестойността – колко струва тази услуга и дали тези клубове могат да си я позволят“, заяви съветникът и добави, че страната ни напредва в изграждането на подобни спортни зали, но изостава по отношение на менажирането на спортния бизнес. Според него бъдещият обект трябва да се разглежда предимно като бизнес съоръжение, затова в информацията задължително трябва да има и бизнес-план за самоиздръжката му. Като пример за подобно пилотно начинание Драголов посочи новата русенска спортна зала „Арена Русе“, която е изцяло частна инициатива, ръководи се от търговско дружество и вече има 12-годишен план за развитие. Като добра практика той спомена и опита на стадиона на „Челси“, около който са организирани различни бизнес-дейности. На другия полюс са примерите за мегаломански съоръжения, чиято издръжка след това загробва бюджетите на общините, като 55-хилядния стадион във Варшава, който почти не се използва, но за сметка на това се поддържа.

Отчитайки различията между троянските и русенските реалности, Дилян Енкин се съгласи, че основният мотив, оправдаващ съществуването на залата, не може да е липсата на тренировъчна база. Но по негово мнение преди да се правят каквито и да било обосновки за рентабилността, е необходимо решение каква точно зала ще се изгражда. Решение, което може да се вземе след точна преценка на потребностите и възможностите.

Подобна теза – за връзката между желания и възможности – разви и Илиян Пеевски. Според него в случая със спортната зала те се разминават, освен ако

С ПОСТРОЯВАНЕТОНА СЪОРЪЖЕНИЕТОНЕ СЕ ЗАЕМЕЧАСТНИЯТ БИЗНЕС,

привлечен от несравнимата ни природа: „Ние нямаме пари да строим такива неща, но имаме природа“, бе лайтмотивът в изказванията на съветника.

Идеята за заинтригуване на външен инвеститор бе подкрепена от колегата му Йордан Данков, който предложи: „Да популяризираме нашето намерение за изграждане на зала и да търсим инвестиция чрез частно партньорство. Тогава в техническото задание ще се намеси и частният инвеститор“.

Внимание върху друг аспект на начинанието „многофункционална спортна зала“ обърна Николай Тодоров. Той припомни, че съоръжението ще се използва от всички граждани за масов спорт и културни събития и подчерта, че все повече родители осъзнават колко важен е спортът за здравето и нормалното развитие на децата им.

След като гласуваха процедура за прекратяване на дебатите, общинските съветници одобриха решение, с което приемат информацията от кмета, изразяват положително становище и споделят изложеното в нея относно необходимостта и позитивите от изграждане на многофункционална спортна зала в Троян.

Румяна МОКАНОВА

Източник: Троянски глас

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.