Природа

Язовир Сопот, Община Троян    Неоценимо природно богатство за района са резерватите Стенето и Козя стена в Националния парк “Централен Балкан”. За любителите на пешеходния туризъм в планината има живописни пътеки и маршрути, водещи до интересни местности и забележителности, до върховете Амбарица, Купена, Козя стена, Ушите. Горите са от ясен, бук, габър, дъб. В района на резервата Козя стена има находище на старопланински еделвайс.
  Животинският свят е представен от глиган, сърна, елен, заек и лисица. В реките плуват бяла риба, толстолоб, шаран и уклей.