За пети пореден път Община Троян получи Етикет за иновации и добро управление

По време на годишната среща на местните власти, провеждаща се в курортен комплекс „Албена“, Община Троян за пореден път беше удостоена с Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво. „Етикетът“, на практика, представлява сертификат за цялостно качество на управлението на общините, който се връчва едва след като бъде извършената проверка и верификация на техните самооценки от национални независими експерти, въз основа на единни критерии и процедури, разработени от Съвета на Европа, които са валидни за всички държави членки. За да получи дадена община подобен сертификат е необходимо да удостовери, че успешно прилага всички 12 принципа за добро управление на Съвета на Европа: честно провеждане на избори, представителност и гражданско участие; отзивчивост; ефикасност и ефективност; откритост и прозрачност; върховенство на закона; етично поведение; компетентност и капацитет; иновации и отвореност за промени; устойчивост и дългосрочна ориентация; стабилно финансово управление; човешки права, културно разнообразие и социално единство; отчетност. Организацията и провеждането на процедурата за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление се осъществява в партньорство между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Фактът, че Община Троян за пети път е носител на наградата, е доказателство, че администрацията прилага успешно 12-те принципа за добро демократично управление и има високо качество на предоставяните публични услуги. Отличието е и признание за реализиране на добри практики при изпълнение на публичните политики.
Публикувано в Акценти с етикети . Постоянна връзка.