СТАРТИРА ИЗГРАЖДАНЕТО НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНАТА СПОРТНА ЗАЛА В ТРОЯН

Началото на трети етап от строежа  на дългоочакваната спортна зала в Троян бе дадено в четвъртък – 23 март. Служебният министър на младежта и спорта – Весела Лечева, кметът на общината – г-жа Донка Михайлова и инж. Камен Василев – управител на фирмата – изпълнител „Строймонтаж“ ЕООД – гр. Пазарджик направиха символична първа копка на обекта. Тържествен водосвет за здраве и успех на начинанието отслужи отец Войден Божков.

Залата ще бъде подходяща за практикуване на различни видове спорт, както и за провеждане на културни събития. Капацитетът й е 618 седящи места плюс възможност за още 200. Сградата ще отговаря на всички европейски стандарти, включително и достъп за лица в неравностойно положение. В зоната на спортното съоръжение  ще бъде изграден паркинг за общо 77 автомобили и автобуси.

Стойността на инвестицията е 6 072 124 лв., от които 500 000 лв. министър Лечева  обеща да осигури от бюджета на ММС и 5 639 222, 92 лв. са общинско финансиране, включително и чрез договорен револвиращ банков кредит.

Г-н Минчо Топалски –председател на спортен клуб по биатлон и стрелба „Аякс“- Троян и деца от клуба благодариха на г-жа Весела Лечева за осигуреното финансиране в размер на 460 000 лв. за асфалтиране на площадката за летен биатлон до мотополигона, което други министри обещаваха, но не изпълниха в продължение на 10 години.

Целенасочената и последователна политика на Кмета на Община Троян за насърчаване физическото развитие на младите хора бе подкрепена още през 2020 г., когато с Постановление на МС бяха осигурени 500 000 лв. държавно финансиране за изграждането на първи и втори етап на многофункционалната спортна зала в Троян. Тази политика се подкрепя както от спортната общност, така и от местната общественост.

Първа копка за строителството на нова спортна зала в Троян

Служебният министър на младежта и спорта Весела Лечева ще направи първа копка за строителството на нова многофункционална спортна зала в Троян, пише БНР. Със средства от държавата в размер на 500 хиляди лева са изградени подпорна стена, трафопост и канализационна система за сградата. Самата зала ще се строи със средства от общинския бюджет и кредит, за който вече има подписан договор, а съоръжението ще е на обща стойност 5,5 милиона лева, поясни кметът на Троян Донка Михайлова. „Кредитът е револвиращ. Той ще бъде теглен съобразно необходимите суми в хода на самия проект. Това е може би една от малкото зали, които една българска община започва да прави със собствени средства. Крайно необходимо е това съоръжение, тъй  като в момента на територията на  община Троян имаме 27 спортни клуба, а всяко трето дете спортува активно в спортен клуб.“ На първия етаж на сградата ще са разположени тренировъчните зали, фитнес център и помещения за треньори и съдии. На втория етаж е  самата спортна зала с капацитет 550 седящи места плюс 200 допълнителни, когато се налага. Новата зала трябва да бъде изградена за 18 месеца.

Мащабен строителен сезон за Община Троян! Вижте какво ще се строи …

Вече стартира работата по голяма част от строителните обекти, заложени в програмата на Община Троян за 2023 г. През месец март ще започне работа по два от най-мащабните обекти, които предстои да бъдат реализирани на територията на Община Троян. Първият обект е „Многофункционална спортната зала“ – гр. Троян – етап 3. След проведена процедура по ЗОП през 2022 г. е сключен договор  за строителство с фирма „Строймонтаж“ ЕООД, гр. Пазарджик. Беше проведена предварителна среща с изпълнителя, на която бяха уточнени въпроси, свързани с подготовката и започване на строителството на обекта. На 23.03.2023 г. от 17.30 ч. официално ще бъде открита строителната площадка, с което ще започнат строителните работи на терен. ЕТАП 3 „Многофункционална спортна зала“ включва изпълнение на строителството на залата, включително всички довършителни работи,  офис обзавеждане, спортно оборудване, ел. инсталациите- сградни и площадкови, пожароизвестителна система, слаботокови инсталации- компютърна мрежа, информационни табла, сигнално-охранителна система, система за видеонаблюдение, ВиК – сградно и площадково, ГАЗ-сградна инсталация и ГРТ, ОВК –климатизация, вентилация, отопление, вертикална планировка на имота. Срокът за изпълнение на СМР за ЕТАП 3  е 540 календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и приключва с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа. Проекта за многофункционална спортна зала предвижда изграждане на двуетажна сграда с разположени в нея основна зала за провеждане на мероприятия (спортни, културни и др.) с капацитет 618 места, обслужващи помещения, съблекални, фитнес зала, зала за източни бойни изкуства, самбо, борба и бокс, зала с работилница и склад за колоездачи, складови помещения, санитарни възли, котелно и др. Осигурени са два вход- изхода за автомобили и са предвидени общо 77 паркоместа, в т.ч. 7 бр. за хора в неравностойно положение и 4 бр. паркоместа за автобуси. Застроената площ на залата е 1710 м2. Разгънатата застроена площ е 3190 м. Вторият  мащабен проект е „Реконструкция на участък от съществуващ общински път LOV1140 през с. Орешак (ул. „Стара планина“). На 07.03.2023 г. беше проведена работна среща на терен с участието на строителя, строителния надзор и  представители на общинска администрация, на която бяха обсъдени редица въпроси, свързани с изпълнението на обекта. На 20.03.2023 г.  в 10:30 ч. предстои откриване на строителната площадка и започване на работа. Съгласно сключения договор,  срокът за изпълнение на обекта е 730 календарни дни.  Фирмата изпълнител е „Пътприбор“ ЕООД – гр. София. Улица „Стара планина“ е част от общински път LOV1140 Орешак – Троянски манастир – Черни Осъм – м. Смесито – мах. Нешковци, участъкът предвиден за ремонт е 3,796 км. Площта на пътната настилка, която ще се ремонтира е 45 909 м². При ремонта на пътя ще се изградят две платна за движение и едно платно за паркиране с променлива ширина в зависимост от съществуващата ширина на пътя. Ще се ремонтира и тротоарната настилка с площ 17 537 м². Ще бъде изградена вело алея в зоната на тротоара с широчина от 1.20 м оформена с червени бетонови плочи и жълта маркировка. При ремонта в участъка от ул. „Данчо Василешки“ до Троянския манастир ще се подменят кабелите на уличното осветление и ще бъде изградена подземна тръбна мрежа. За изпълнител на строително монтажните работи е избрана фирма „Пътприбор“ ООД – гр. София. Проектът за участък от км 0+000 до км 0+920 е изработен от фирма „Мости България“ ЕООД – гр. София, а проекта за участък от км 0+920 до км 3+796 е изработен от фирма „Лалев-ЛСЛ“ ЕООД – гр. Троян. За упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на строително монтажните работи е избрана фирма „Макрисия“ ЕООД –  гр. Варна. Друг дългоочакван проект в града е „Изграждане паркинг в кв. 513 ( зад АИР)“. Община Троян има сключен договор за строителство с фирма „Парсек груп“ ЕООД.  През месец март започна разчистването на строителната площадка като първо беше премахната сграда – общинска собственост, попадаща в терена. С реализирането на проекта, ще бъдат осигурени нови 46 паркоместа в централната градска част. Срокът за реализиране на проекта е 240 календарни дни. От 06.03.2023 г. започна работа по договора за ремонт на тротоарните настилки на територията на гр. Троян. Фирмата „Пътприбор“ ЕООД – гр. София, с която има сключен договор, стартира работа по ул. „Ангел Кънчев‘ и ул. „Симеон Велики“.  Следващите улици, по които ще продължи работата са ул. „Ген. Карцов“ и други по-малки участъци в града. Същата фирма ще започне работа по изпълнение на текущите ремонти по улиците в града. Планираните обекти за годината са преасфалтиране на част от ул. „34-ти Троянски полк“, улица в кв. „Лъгът“, улица в мах. „Райковска“, част от улица Минко Радковски“ и други по-малки участъци в града.

Oбщина Tроян стартира благотворителна великденска кампания в подкрепа на самотноживеещи възрастни хора

На територията на Община Троян има десетки възрастни хора и семейства, които са самотноживеещи, с ниски доходи, без грижа и внимание.  По този повод стартираме за втора поредна година благотворителна Великденска кампания, целта на която е да зарадва самотните възрастни хора в нужда, като съберем козунаци, срещнем се с тях и им подарим миг на внимание в навечерието на най-светлия християнски празник – Възкресение Христово! Опитът, който имаме до момента в провеждането на благотворителни кампании, показва, че всичко, което правим заедно, има смисъл и си заслужава! В края на 2022 г. приключи традиционната за общината кампания „Подари на непознат“. Подкрепени бяха над 100 деца и семейства, хора с увреждания, потребители на социални услуги, украински семейства, а 100 дарители (граждани, училища, детски градини и фирми) се включиха в подкрепа на нуждаещите се. През 2022 г. по инициатива на Община Троян беше проведена и първата Великденска благотворителна кампания, чрез която бяха подкрепени над 80 възрастни и самотноживеещи лица, с трайни хранителни продукти, козунаци и великденски картички, изработени от деца от детските градини, училищата, ЦПЛР и социалните услуги на територията на общината. Даренията ще се събират всеки работен ден до 11 април включително, в отдел „Социална и здравна политика“ на общинската администрация на адрес: гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. 1, а раздаването ще се осъществи на 12 и 13 април. Козунаците трябва да бъдат в опаковка и в срок на годност преди датата на тяхното раздаване! Списъкът на нуждаещите се възрастни хора ще бъде изготвен със съдействието на кметовете и кметските наместници по населени места. Ако познавате или имате информация за нуждаещи се лица, които да бъдат включени в списъка, може да се свържете с нас на посочените по-долу телефони. Желаещите да се включат като доброволци в разнасянето, могат да го заявят в срока на кампанията. Приканваме деца и ученици от детските и учебни заведения да се включат в изработването на поздравителни картички за Великден с пожелания за възрастните хора. Всеки заслужава да посрещне идните празнични дни, усетил човешката ни доброта и съпричастност! За допълнителни въпроси: отдел „Социална и здравна политика“, телефони за връзка: 0670/63096, 070014721.

В ОБЩИНА ТРОЯН ПРОЕКТЪТ „ЗАПОЧНИ ДА ПЛУВАШ“ ЩЕ СТАРТИРА ПРЕЗ АПРИЛ

Начални уроци  по водни спортове  ще получат всички деца, чиито родители са заявили желание за участие в проекта към община Троян. Попълването на графика продължава, като се очаква броят на желаещите деца да достигне 500 подрастващи, които младият и амбициозен екип на Клуб „Инвиктус“ – Плевен ще обучи. За безплатните 6 часа се очаква да овладеят началната техника на стиловете „Бътерфлай“, „Кроул“, „Бруст“ и „Гръб“. Краят на проекта ще бъде отбелязан с две състезания между всички обучени деца, а най- добрите ще бъдат стимулирани с материални награди. След приключване на обучението на децата по проекта същите могат да продължат да плуват безплатно в басейна с оказване на методическа подкрепа от преподаватели на СУ „Св. Климент Охридски“ по график съгласуван със същите, или да продължат платени занимания при специалисти от Клуб „Инвиктус“ – Плевен. Условията в закрития плувен басейн на СУ „Св. Климент Охридски“ са много добри. Инициативата отразява вече утвърдилата се политика на община Троян за пълноценна подкрепа на личностното развитите на децата и грижата към детското здраве чрез повишаване на двигателната активност и култура на децата с участието им в проектите „Научи се да караш ски“ и „Започни да плуваш“. Прилагаме график за провеждане на родителски срещи за проекта „Започни да плуваш“ по училища: 03.04.2023 година от 17.30 часа в НУ „Св. Климент Охридски“ град Троян. 13.03.2023 година от 17.30 часа в НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Троян. 20.03.2023 година от 17.30 часа в НУ „Христо Ботев“ град Троян. 27.03.2023 година от 17.30 часа в НУ „Васил Левски“ град Троян.
Публикувано в Без категория | Етикети:

Гери Никол и DANGERS – ТАЗИ СЪБОТА в Night club Scarface – Троян

Тази събота в NIGHT CLUB SCARFACE – Троян ще пее яката дупара на българската поп, рап и поп-фолк музика Гери Никол. Едно лудо и неповторимо преживяване ви очаква тази събота. Освен ГЕРИ в дискотеката ще бъдат и DANGERS – Мъж и Жена, които ще разгорещят допълнително страстите. Специална програма, подготвена единствено и само за клиентите на NIGHT CLUB SCARFACE – Троян !

Имотите в областите Ловеч, Габрово и Плевен: сравнение, цени и перспективи

Северозападният и Северният централен район на България имат славата на слабо икономически развити и с по-малко перспектива, особено за младите хора. Може би само допреди няколко години по-голямата част от тези твърдения са верни, но с настъпването на пандемията процесите на миграция вътре в страната променят и икономическия, и демографския фон. С други думи, хората започват да съживяват дори онези населени места, които до момента са били непривлекателни. Какво означава това за областите Плевен, Габрово и Ловеч коментират експертите от Реалистимо, където хиляди хора търсят имот за покупка или наем ежедневно. От Реалистимо наблюдават че все повече собственици на имоти публикуват и успешно продават и отдават имоти в сайта в рекордно къси срокове. Това се дължи на все по-добрите цени на имотите които собствениците успяват да реализират, както и недостига на предлагане на жилища. Все повече купувачи и наематели осъзнават, че не се очаква намаляване на цените в краткосрочен вариант и активно търсят имот в платформата. Предпочитаните имотите в Ловеч и цените Въпреки все по-добрите перспективи, област Ловеч остава най-слабо желана и, съответно, с най-ниски цени на имотите. Населението тук е сравнително застаряващо, но икономическите и социалните показатели на областта показват трайна тенденция към подобряване. Бъдещият завод за електромобили в града и продължението на автомагистрала “Хемус” в посока Ловеч ще станат причина за разкриване на нови работни места в града. Така все по-малко хора се очаква да търсят препитание в Плевен и да предпочетат да купят имоти там. Цените в Ловеч варират силно – от едва 250 – 300 евро за квадрат в някои квартали до около 700 – 750 и дори повече за големи апартаменти и къщи ново строителство.  В област Ловеч, подобно на други в страната, популярни са по-големите имоти и селските къщи около града. Пандемията промени значително навиците на хората, накара ги да оценяват повече личното пространство. Работата и обучението от къщи разкриха нуждата от повече помещения, а хибридната заетост, която е популярна в момента, способства за задържане на тази тенденция.  Така недвижими имоти в Троян, Априлци, Тетевен, които са на неголямо разстояние от областния град, но са на много приемливи цени, са една чудесна инвестиция. Те имат множество перспективи – от една страна, са спокойно място за живот, от друга – възможностите за туризъм, които предлага тази част на Балкана, не са за пренебрегване. Допълните общините активно облагородяват имотите селата. Община Троян обмисля да задели над един милион лева за благоустрояване за всички 21 села на територията на общината Перспективите на пазар на имоти в Габрово Ключов инфраструктурен проект ще повлияе положително и на Габрово и областта. С европейски средства ще бъде построен в близките години тунелът под “Шипка” – именно европейското съфинансиране на проекта гарантира и невъзможността за поредното му спиране или отлагане. Така ще се разкрият нови работни места и Габрово и областта ще станат по-привлекателни за живеене и за млади хора. Цените в Габрово и областта са малко по-високи от тези в Ловеч – един поглед към обявите в сайта за имоти Реалистимо показва, че средната цена в габровско е около 550 – 600 евро на квадратен метър. Обзаведени апартаменти в по-нови сгради или след ремонт достигат и до почти 1000 евро.  Няма обаче тук толкова ниски цени като тези в Ловешкия комплекс “Младост”, където се пада почти до 200 евро. Къщите в селата около Габрово също са много достъпни Нещо повече – продават се към момента над 200 имота в областта, а завършените, обзаведени къщи в Славейково например надхвърлят 1000 евро за квадратен метър, но за площ, сравнима с, например тази на два апартамента в голям град и земя. Това означава, че тази инвестиция се явява по-добра от закупуването на апартамент в града. Има и редица парцели или къщи в лошо състояние, където цените падат дори под 200 евро за квадратен метър. Плевен държи първото място сред трите области по цени на имоти Градът е най-големият и най-добре икономически развит от трите. Ето защо не е изненада, че именно той е и най-предпочитаният, особено от по-младите хора. Цените се доближават до тези в другите големи градове – апартаментите в стари сгради в централната част варират между около 800 до 1200 евро за квадрат, а при сделките “на зелено” за ново строителство желаещите трябва да заплатят между 750 и 950 евро за квадратен метър. Най-предпочитаните квартали в Плевен са “Дружба” и “Строгозия”, където новото строителство струва около 750 – 800 евро за квадрат, а старото пада дори до около 400.  Интерес представляват по-големите жилища с поне три спални. Селските имоти в област Плевен и особено около града се закупуват не само като вила или дом, а и с инвестиционни цели Второ жилище на до 20 км. от града желаят да си позволят някои плевенчани. Тук обаче сякаш по-силно изразено е инвестиционното намерение. Търсят се повече парцели, подходящи за изграждане на фотоволтаични инсталации.  Инвестиране в имоти в Ловеч, Габрово или Плевен Това състояние на пазара в трите области не е трудно да бъде обяснено. В Плевен най-много са текущите възможности за работа и образование, градът е най-големият от трите. Габрово пък има своите културни традиции, както и Техническия университет с утвърдени специалности; много добри средни учебни заведения. Въпреки подобрението на икономическите показатели, Ловеч и областта все още имат да наваксват в контекста на другите две области. Пречките това да се случи обаче са все по-малко. В портала за недвижими имоти Реалистимо обявите си могат да публикуват както физически лица, така и агенции. Има информация и за търговете, организирани от частни и държавни съдебни изпълнители. 

Художничката Нина Иванова-Донковска подрежда изложбата „Присъствие” в Троян

Художничката Нина Иванова-Донковска подрежда изложбата „Присъствие” с над 40 живописни творби. Експозицията ще бъде открита на 9 март от 17:30 часа в галерия „Серякова къща“ в Троян. Това съобщи за БТА галеристът Мариела Шошкова. Донковска, заедно със съпруга си – троянския керамик Цветан Донковски, и тяхната дъщеря Димана, живеят и творят в троянското село Дълбок … Нататък Художничката Нина Иванова-Донковска подрежда изложбата „Присъствие” в Троян

Важно съобщение от Община Троян

От 06.03.2023 г. /понеделник/, във връзка с изграждане на паркинг в кв. 513 /зад АИР/, гр. Троян, започва извозването на отпадъците от премахване на сграда общинска собственост, находяща се в ПИ 73198.504.444, с адрес ул. „Васил Левски“ №69, гр. Троян, с идентификатор 73198.504.444.3 по кадастралната карта на гр. Троян, след което ще започнат и строителните работи по изграждане на паркинга, което ще възпрепятства влизането на пътни превозни средства по ул. „Еделвайс“. Необходимо е гражданите да отстранят от строителната площадка личните си пътни превозни средства в часовия период (08:00 – 17:00 ч.) до приключване на строителните работи. Благодарим за вашето разбиране и молим да ни извините за причиненото неудобство!
Публикувано в Без категория | Етикети: