СКАНДАЛНО! Кметът на Троян разбра от медиите за вдигане на цената на водата в Троян

Вижте какво написа г-жа Донка Михайлова в личния си профил във фейсбук относно вдигане на цената на ВиК-услугите за периода 2022-2026:

Без да бъде съгласувано с мен ВиК дружеството “Стенето” публикува във в. “24 часа” и в. “Троян 21” предложение до КЕВР за ежегодно вдигане на цената на ВиК-услугите за периода 2022-2026 г. Чл. 14,(2),т.4 от дружествения договор на фирмата изисква ценовата политика на дружеството ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да бъде съгласувана с кмета на общината. Право на Общинския съвет е да прецени счита ли за нормално подобна публикация да излиза, без съветът да е обсъждал темата. Аз обаче не намирам икономическа логика при наличие на значителен финансов ресурс в дружеството и недостатъчно инвестиции (в програмата за водоснабдяване на малките населени места, канализация, асфалтиране на прокопани участъци и др.) да се планира цената на услугата да бъде вдигана ежегодно и не подкрепям подобен план.