Kметът на Oбщина Tроян откри заседание на постоянната комисия по „здравеопазване“ на НСОРБ

На 6 и 7 април в хотел „Балкан“ в село Чифлик се провежда заседание на Постоянната комисия по здравеопазване на Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

В дневния ред на Заседанието са залегнали темите за обсъждане:  „Националната карта за дългосрочните нужди от здравни услуги“, „Състояние на общинските болници“, „Нужните реформи в ранното детско развитие“ и „Проблемите, свързани с възнагражденията на лекарите и медицинските специалисти“.

Г-жа Донка Михайлова – кмет на Община Троян и домакин на събитието откри срещата като дефинира най-наболелите проблеми в общинското здравеопазване. Кметът изрази очакването си комисията да постави сериозно проблема за стойността на най-използваните клинични пътеки, за стандартите на медицинските услуги и за статута на болниците.

В работата на комисията ще се включи новият управител на МБАЛ „Д-р Георги Стоев – Шварц“ в град Троян – д-р Теодора Вълковска.