Лятна Видео Академия в община Троян

Лятна Видео Академия за ученици се състоя на 07.07.2022 г. в Информационно-културен център – Троян под формата на еднодневен семинар. Събитието бе организирано от Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните –гр. Троян с лектор Юлия Николова – специалист по филмо/видео производство и видео маркетинг. Тя е реализирала снимачни процеси в над …

Материалът Лятна Видео Академия в община Троян е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.