Възпитание в толерантност

Изграждане на положителна обществени нагласи към предучилищното образование, недопускане на дискриминация и възпитание в толерантност – това бяха част от темите, които дискутираха родители, учители и директори от община Троян, заедно с представители на Регионалния инспекторат на образованието – Ловеч, представители на неправителствени организации и на ЦОИДУЕМ. Бяха излъчени няколко късометражни филма, с които се … Continue reading Възпитание в толерантност