Грамоти за издигане престижа на ОУ „Иван Хаджийски“ получиха днес Русан Русанов и Илия Костов, ученици от 3А клас.

Честно и достойно, наскоро те намериха и върнаха малка сума пари – постъпка, която означава, че ценностите, в които възпитаваме децата, дават резултати. За мен беше чест да поздравя и да удостоя с грамоти тези доблестни третокласници! Грамота за издигане престижа на училището получи и класният ръководител на 3А клас Николай Цочев.
Публикувано в 3 А клас, грамоти, доблестни третокласници, Новини, ценности. Постоянна връзка.