Европейски ден на спорта в училище

В ОУ „Иван Хаджийски“ – гр. Троян стартът на Европейския ден на спорта в училище беше даден от учителите и непедагогическия персонал с първата дейност от нашата авторска програма – производствена гимнастика „Бъди активен“! Заредени с позитивна енергия и с добър тонус, всички „големи“ демонстрираха добър пример и дадоха „Старт“ на по – малките участници … Continue reading Европейски ден на спорта в училище