18 oферти за проектиране на ремонта на 18,33 км от Троянски проход

Отворени са офертите в обществената поръчка за изработване на технически проекти за основен ремонт на над 30 км от второкласния път II-35 Плевен – Кърнаре в област Ловеч. Пътят е основната транспортна връзка между областните градове Плевен и Ловеч. Обществената поръчка е в две обособени позиции. Първата обособена позиция е за проектиране на ремонта на отсечката Плевен – Ловеч, която започва при границата с област Плевен и завършва при кръстовището с общинския път за с. Горан, преди входа на град Ловеч. Отворени са 20-те постъпили оферти. Те са на: ·     „ИНЖРОУД“ ЕООД; ·     „ЪРБАН ГРУП“ ЕООД; ·     Обединение „Ей Джей – Виа“ ДЗЗД с участници „Ей Джей Консулт“ ЕООД и „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД; ·     „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД; ·     „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД; ·     „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД; ·     „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД; ·     „ВЕС-ИНВЕСТ-Н“ ЕООД; ·     „ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД; ·     „ВИА-ПЛАН“ ЕООД; ·     „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД; ·     „Пътно поддържане и стрителство – 2009“ ЕООД; ·     „Инфра про консулт“ ООД; ·     „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД; ·     ДЗЗД „АМ Хемус-2016“; ·     „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД; ·     „ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД; ·     „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД; ·     „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД; ·     „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД. Прогнозната стойност на проектирането е 238 600 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектантските работи е 60 календарни дни и започва от датата на сключването на договора. Той включва само времето за проектиране и е разделен в три междинни етапа. Във втората обособена позиция е изработването на технически проект за ремонта на 18,33 км от път II-35 Троян – Кърнаре. Участъкът обхваща „Троянски“ проход в област Ловеч. Проходът е една от основните пътни артерии, свързващи Северна и Южна България, и е най-високият Старопланински проход с надморска височина от 1525 м. Отсечката започва при с. Балканец, преминава през летовище Беклемето и завършва при границата с област Пловдив. Отворени са 18 оферти, които са на: ·     „ЪРБАН ГРУП“ ЕООД; ·     Обединение „Ей Джей – Виа“ ДЗЗД, в което са „Ей Джей Консулт“ ЕООД и „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД; ·     „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД; ·     „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД; ·     „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД; ·     „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД; ·     „ВЕС-ИНВЕСТ-Н“ ЕООД; ·     „ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД; ·     „ВИА-ПЛАН“ ЕООД; ·     „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД; ·     „Пътно поддържане и стрителство – 2009“ ЕООД; ·     „Инфра про консулт“ ООД; ·     „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД; ·     ДЗЗД „АМ Хемус-2016“; ·     „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД; ·     „ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД; ·     „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД; ·     „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД. Прогнозната стойност за проектирането е 366 600 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектантските работи е 60 календарни дни и започва от датата на сключването на договора. Той включва само времето за проектиране и е разделен в три междинни етапа. Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовите проекти след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността, срокът им за реализиране и ще се пристъпи към избора на изпълнители на ремонта и на строителния надзор.