Конкретните предложения на троянския кмет Донка Михайлова на кръглата маса за социалното предприемачество

Троян бе домакин преди време на кръгла маса, свързана със социалното предприемачество. Тъй като кметът на общината Донка Михайлова впечатли всички с конкретните си предложения по темата, ги предлагаме на вашето внимание. Според Михайлова до нарастване на заетостта в местните общности може да доведе развитието на нови бизнес модели. Освен това ще се намери форма за заетост на уязвимите групи, която ще позволи извеждането им от кръга на лица, подпомагани с местни средства;
Местните власти според Михайлова имат тук важна роля – те проучват обществените потребности, определят политиките в развитието на социалната икономика, създават местна нормативна среда за действие, дават отговор на обществените потребности. Донка Михайлова представи своите идеи „да се създаде специализиран ред за учредяване и функциониране на финансови институции, чиято основна дейност е кредитиране на социални предприятия”, да има „преференции за социалните предприятия при кандидатстване в обществени поръчки”, да има данъчни облекчения.
Троянският градоначалник даде и обосновка на тези идеи. „Масова европейска практика е кооперациите да осъществяват банкова и/или спестовно-кредитна дейност, насочена към член-кооператорите или определени социални групи. Въпреки че ал. 3 на чл. 36 от Закона за кооперациите дава право на кооперациите след изрично разрешение на БНБ да извършват влогово-кредитна дейност по ред, определен в специален закон, действащото към момента законодателство изключва на практика тази възможност за кооперациите” . Що се отнася до идеята, свързана с обществените поръчки , мотивите тук са, че „ такъв законово регламентиран акт бързо ще осигури пазар за социалните предприятия и ще мотивира бизнеса и кредитните институции да създават социални предприятия. Разбира се, това налага строг контрол от страна на държавата”, подчертава Михайлова.
Ето и предложенията на Донка Михайлова за данъчни облекчения, за да има добър старт социалното предприемачество.
« Данъчно облекчение за юридическите лица, съгласно което корпоративният данък, дължим при осъществяване на дейност от социални предприятия, се преотстъпва 100%, при условие че в следващите 3 години преотстъпеният данък се инвестира в дейността, или в следващите 3 години преотстъпеният данък, заделен във фонд „Резервен”, се използва за загуби от осъществяване на социална дейност. При условие че в този период не е формирана загуба от дейността или тя е в недостатъчен размер за покриване на размера на преотстъпения данък, същият трябва да се инвестира през следващите 3 данъчни години.”
Друга идея е за „данъчно облекчение за физически лица, вкл. еднолични търговци с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, да ползват намаление на патентния данък за съответното работно място в размер на 50 на сто, когато наемат лице с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.
Тук мотивите са да се подпомогне дейността, осъществявана от лица с намалена работоспособност, когато не осъществяват дейността си сами, а наемат и лица с намалена работоспособност.

Михайлова предлага и социалните предприятия да не дължат данък върху превозните средства, използвани в дейността им. Така според нея ще се облекчи дейността на социалните предприятия чрез съкращаване на разхода, свързан с използваните превозни средства.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.