Архив на категория: ОБЩЕСТВО

Техномаркет открива магазин в град Троян

Техномаркет открива нов магазин в ритейл парк в град Троян. Това ще е 47-мият обект на най – голямата верига в България за продажба на черна и бяла техника и електроника, съобщават от пресцентъра на Техномаркет Изборът да влезе в ритейл парк( няколко атрактивни доставчика са свързани на едно място, се повишава притегателната сила за …

Материалът Техномаркет открива магазин в град Троян е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.

Намаляване на безработицата в област Ловеч

Намаляване равнището на регистрирана безработица в област Ловеч, съобщават от БНР. Продължава да се понижава и през юни е достигнала 7,8%. Отчита се намаление от 0.7 пр. пункта спрямо предходния месец, както и спад на годишна база с 4.5 процентни пункта. В края на юни регистрираните безработни в областта са били 4 365, което е …

Материалът Намаляване на безработицата в област Ловеч е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.

АСКО проведе своята традиционна Годишна среща 

АСКО (Асоциацията на специалистите по комуникации в общините)  проведе своята традиционната Годишна среща  и семинар с теми  „Как да усъвършенстваме и да постигнем баланс  между живото и онлайн  общуване в общинската администрация“ в  Информационно-културния център в град Троян. Изпълнителният директор Михаела Малеева представи картата на България  „Един за всички, всички за един“.  Какво е информацията …

Материалът АСКО проведе своята традиционна Годишна среща  е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.

Иво Немски грабна наградата на Община Троян

Иво Немски грабна специалната награда на Община Троян(4000 лв) за проекта си “Бели Осъм ми е Калифорния”, първата награда – 3000 лв отиде в ръцете на Велина Кънева. BASE – Академия за стартиращи предприемачи, проект на Фондация „Америка за България“, реализиран в Троян от Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ), завърши с връчване …

Материалът Иво Немски грабна наградата на Община Троян е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.

Мюсюлманите празнуват Курбан Байрам

Наричат Курбан байрам празник на милосърдието и прошката. Основната му цел е да сближи общността на хората, изповядващи исляма. Семейството се събира, иска се прошка, а по-възрастните я дават на по-младите.

Курбан байрам е 70 дни след Рамазан байрам. Празникът продължава 4 дни като акцентът е поставен на първия ден, когато мъжете се събират на празнична молитва – байрам намаз и се коли курбанът.

Среща-разговор със зам.-министър Георги Събев на пчелари и животновъди в Троян

Среща-разговор със зам.-министър на земеделието, храните и горите Георги Събев с  регистрирани пчелари, животновъди и земеделци, производители на билки и гъби ще се проведе  в  сряда, 07.07.2021 г в Троян. Срещата ще започне от 16:00 часа в Културно-информационния център на Община Троян(зад старото кино). Основна тема на разговор ще бъде използването на термина за качество …

Материалът Среща-разговор със зам.-министър Георги Събев на пчелари и животновъди в Троян е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.

Цветан Спасов: Община Троян е една от най-социалните общини

Цветан Спасов – ръководител на оперативна програма за развитие на човешките ресурси започна с думите  че община Троян е една от най-социалните общини по време на встъпителната пресконференция  старт за проект за изграждане на център за грижа за лица с умствена изостаналост след проведена встъпителна пресконференция по проект №BG16RFOP001-5.002-0028 „Изграждане на Център за грижа за …

Материалът Цветан Спасов: Община Троян е една от най-социалните общини е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.

ВиК “Стенето” ще вдига цената на водата?

ВиК дружеството “Стенето”  Троян с управител инж. Тонимир Гечев е обявило предложение до КЕВР за ежегодно вдигане на цената на ВиК-услугите за периода 2022-2026 г. без да съгласува с кмета на Троян Донка Михайлова Това предложение  е публикувано  в два вестника Това научаваме  от поста Михайлова във Фейсбук страницата й. Тя пояснява, че дружествения договор …

Материалът ВиК “Стенето” ще вдига цената на водата? е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.

Информация от сектор „Български документи за самоличност“, касаеща гражданите с изтичащи лични документи

Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 11.07.2021 г., обявени с указ № 130 от 10.05.2021 г. на президента на Република България, с оглед недопускане на напрежение при административното обслужване на граждани при издаване на български лични документи, предвид все още големия брой лични карти, чийто срок на валидност изтича през 2021 г., сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР-Ловеч информира:

– Заявления за издаване на български лични документи може да се подават и преди изтичане срока на валидност на притежаваните документи. За улеснение, гражданите могат да подават заявления за лична карта и/или паспорт в сектор БДС при ОД МВР-Ловеч и в звената в Троян, Тетевен и Луковит по техен избор и предпочитание и в рамките на работното време от 08.30ч. до 17.30ч.
Съответно, готовите документи се получават в същото звено, където е подадено заявлението.

– Създадена е възможност по постъпили искания от институции, ведомства, кметства и други да се осъществява организиран прием на заявления за издаване на лични документи – по предварително създадената организация и при стриктно спазване на всички разпоредени здравни противоепидемични мерки.

– Удължаването на валидността на личните карти и паспорти (съгл. разпоредбата на § 10, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците), се отнася само за тези от тях, чийто срок на валидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г. За срока на удължаването с 6 месеца, личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина – при условията на реципрочност.

– Граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги и да ги подадат онлайн на адрес: https//e-uslugi.mvr.bg, където могат да се информират подробно за условията за подаване на заявление за издаване на български документи за самоличност по електронен път.

– Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 (тридесет) дни, след датата на изтичане на валидността на личната карта. При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20.00 (двадесет) до 150.00 (сто и петдесет) лева.

Троянските общински фирми с 8 950 хил.лв приход за 2020г.

Троянските общински фирми реализирали общо 8 950 х.лв. приходи за 2020 г., съобщи зам.-кмет  на Община Троян Ангел Ангелов по време на месечната пресконференция на Кмета на общината. Община Троян е от малкото в страната, която изпълнява всички основни комунални дейности сама. В края на 2020 г. Община Троян е едноличен собственик на 4 еднолични …

Материалът Троянските общински фирми с 8 950 хил.лв приход за 2020г. е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.