Млазгови: Ще си търсим правата от „Електрохолд“

* „Това е пълна идиотщина, не мога да си гледам къщата! Как е възможно по този начин да се върши работа,
 като кучето на нивата?!“
Помощ, обслужват ни!
„Красивото“ окабеляване върху фасадата на къщата, ул. „Първомайска“ 2е
СЛУЧКАТА е следната, пък вие кажете така ли трябва да е и какво трябва да се случи оттук нататък. Къща близнак на ул. „Първомайска“ 2е в Троян...

Нататък