Донка Михайлова, кмет на община Троян: Капиталовата ни програма за 2015 г. предвижда мащабна дейност по рехабилитация на уличната мрежа

Донка Михайлова– Г-жо Михайлова, как най-общо бихте охарактеризирали третата година от Вашия мандат?
– Трудна и силна година за община Троян. Година, в която реализирахме най-сложните, най-големите проекти, които някога са осъществявани на нейната територия, с много силно европейско финансиране на стойност близо два пъти над общинския бюджет. Година, в която чувствително преизпълнихме местните приходи, като общо бюджетът беше преизпълнен с 20%. Година, в която безработицата на територията на общината беляза устойчиви темпове на намаляване и бяха разкрити много нови работни места.
В динамично променяща се обстановка, Община Троян започна един много интензивен процес на планиране и към настоящия момент имаме Общински план за развитие (ОПР) за периода 2014-2020 г., приет от ОбС, имаме Последваща оценка на ОПР от изминалия програмен период и започва работа по Интегриран план за градско възстановяване и развитие, чрез който планираме развитието на гр. Троян до 2020 г.
Надяваме се, чрез този проект да се прецизират много отворени въпроси, които са възникнали при подготовката на ОПР. Този процес ще помогне да се върви по-бързо по отношение на Общия устройствен план на общината и чрез него в голяма степен да се напредне в една важна задача, която сме си поставили като приоритет – да работим заедно за бъдещето развитие на община Троян.

– В края на миналата година обявихте рекордно нисък процент на безработицата в община Троян. Какво прави администрацията за подкрепа на този процес и стимулиране на инвестициите?
– Да, в края на годината имаме 6,6% безработица, при 8,6 в началото на годината. Това е с 4 пункта по-ниска безработица от средната за страната и с 9,5% по-ниска от средната за Ловешка област. Разбира се, водеща тук е ролята на местния бизнес. Но мисля, че нашата работа като администрация е успешно да подпомагаме този процес. Това ни радва, защото показва темповете, с които Троян се развива. Важно е да отбележим и това, че се увеличават заявените работни места, че разрастват производствата, които отварят нови врати на територията на общината.

– А какви са действията на общината в подкрепа на бизнеса?
– В рамките на целия мандат, последователно, стъпка по стъпка, осигурихме една благоприятна данъчна среда. В рамките на мандата два пъти намалихме с по 5% патентния данък, задържаме наемните цени на общинските имоти, поддържаме изключително ниски нива на аренда в подкрепа на земеделските производители. В помощ на бизнеса разкрихме специално звено към отдел „Услуги на гражданите“, съкратихме значително сроковете за издаване на документи, които са необходими на предприемачите за кандидатстване в процедури по Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Случиха се много конкретни неща – отново бе разкрито митническо бюро на територията на община Троян /над 50% от износа в Ловешка област е от Троян/.
Много сериозно поработихме по отношение устройственото планиране, започнахме работа по нов Общ устройствен план /ОУП/ на територията на общината, който трябва да приключи в рамките на следващите четири месеца.
Осъществихме много конкретни проекти в сферата на туризма, сериозни усилия положихме по отношение осигуряването на добра инфраструктура – ВиК, улична мрежа във всички бизнес зони в града. Положихме доста усилия за подобряване на подземната структура в бизнес зоните Ливадето (където са големите фирми „Викис Хидравликс“, „Елеганс мебел“ и др. ), Атлант (“Атлант“, „IBM интернешънъл дизайн“ и др.), Сврачи дол (“КОПА хидросистем“), Южната бизнес зона (“Калинел“, „Мебел“, „Веко“, „Елма 13“ и др.), новата зона Сврачи дол2.

– Върху какви проекти за подобряване на градската и жизнената среда работи Община Троян?
– 14 са проектите, по които работихме в рамките на тази година като основен бенефициент, и още 6 проекта, в които ние сме партньори. Разбира се, най-големият от тях е проектът за водния цикъл. Проект, с който ние на практика реновираме над 90% от ВиК – инфраструктурата на територията на града. Като сложен проблем се явява това, че ОП “Околна среда“ не финансира цялостно възстановяване на уличната мрежа след приключване на дейностите по проекта. Затова успяхме да получим финансиране по Публичната инвестиционна програма, чрез която реконструирахме най-пострадалите улици. В момента работим една цялостна програма за възстановяване на последствията от водния цикъл, а голяма част от нея ще реализираме със средства от общинския бюджет през 2015 година.
Радваме се, че през изминалата 2014 г. направихме доста полезни неща с европейски средства: сериозно обновяване на медицинската апаратура в болницата, изграждане на нови репетиционни зали за съставите на художествената самодейност, с бюджетни средства ремонтирахме основно трите читалищни сгради на територията на града, включително и читалищния салон на НЧ “Наука 1870“, започнахме работа по проектирането на нова спортна зала.
Тази година предстои изграждането на информационен културен център в Троян, Музеят на занаятите ще се сдобие с атракционни зали, по проект „Красива България“ предстои основен ремонт на централния корпус на ЦДГ „Синчец“, като се предвижда цялостна подмяна на инсталациите. Активно ще продължи работата по изместване на трасето на републикански път II-35 в рамките на града, както и реализиране на проекта за устойчиво развитие на туризма „Централен Балкан – Розова долина“.
Капиталовата програма на общината предвижда мащабна дейност, свързана с рехабилитация на уличната и тротоарна мрежа.
Сигурна съм, че успешното реализиране на всички проекти, както и подкрепата, която получавам от хората и бизнеса в нашата община, неминуемо ще доведат до положителна промяна на визията на Троян и региона.

Източник:  Зетра  Медиа

3 thoughts on “Донка Михайлова, кмет на община Троян: Капиталовата ни програма за 2015 г. предвижда мащабна дейност по рехабилитация на уличната мрежа

  1. Pingback: Ловеч Днес.com | Донка Михайлова, кмет на община Троян: Капиталовата ни програма за 2015 г. предвижда мащабна дейност по рехабилитация на улична

  2. Pingback: Ловеч Днес.com | Донка Михайлова, кмет на община Троян: Капиталовата ни програма за 2015 г. предвижда мащабна дейност по рехабилитация на улична

  3. Pingback: Ловеч Днес.com | Донка Михайлова, кмет на община Троян: Капиталовата ни програма за 2015 г. предвижда мащабна дейност по рехабилитация на улична

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.