КЗК санкционира ВиК

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи имуществена санкция в размер на 268 000 лв. на „ВиК Стенето“ ЕООД, гр. Троян.

Комисията установи, че дружеството е извършило нарушение по чл. 21 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение, представляваща едностранно налагане на цени за предоставяни услуги по приемане, отвеждане и пречистване на промишлените отпадъчни води на „Лесопласт“ АД (с променено наименование „Велде България“ АД), която може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите.

Проучването показа, че до края на м. декември 2006 г. В и К дружеството фактурира предоставяните на „Лесопласт“ АД („Велде България“ АД, с основна дейност дърводобив и дървообработване) услуги за приемане, отвеждане и пречистване на промишлени отпадъчни води съгласно цени по сключения договор между страните от м. август 2005 г.

Считано от 01.01.2007 г. обаче, „ВиК Стенето“ ЕООД започва да фактурира по цени, различни от първоначално уговорените в договора. Оттогава, до началото на м. август 2013 г., ВиК операторът прилага по отношение на „Лесопласт“ АД ценообразуване, което не е определено в съответствие с общата воля на страните в сключения между тях договор. ВиК операторът е извършил още три последващи промени на цените по Договора, които са влезли в сила както следва: считано от 01.08.2008 г. до 01.12.2011 г.; от 01.12.2011 г. до 01.03.2013 г. и от 01.03.2013 г. до настоящия момент.

КЗК ограничава произнасянето си по преписката единствено за периода, за който безспорно е установила, че ответното дружество едностранно е игнорирало действащия между страните договор и е наложило различни, по-високи цени. В тази връзка за крайна дата на нарушението КЗК приема 05.08.2013 г., когато е изтекъл срокът на подаденото от оператора предизвестие за прекратяване на договора и откогато същият прилага в отношенията с клиента си Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор „ВиК  Стенето“ ЕООД, гр. Троян.

Източник: Инфосток

1 thought on “КЗК санкционира ВиК

  1. Pingback: Ловеч Днес.com | КЗК санкционира ВиК

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.