До 10 декември – месец на равнопоставеността

Ловешкото сдружение „Екомисия 21 век“ съвместно с Български фонд за жените /БФЖ/ и с още 12 партньорски неправителствени  организации от цялата страна стартира национална младежка кампания „Месец на равнопоставеността 16 ноември – 10 декември“. Кампанията се провежда едновременно в 13 града в страната: Пловдив, Велико Търново, Плевен, Хасково, Карлово, Перник, Ловеч, Дупница, Свиленград , Пазарджик, Куклен, Варна и Благоевград, където с методическата и финансова подкрепа на Български фонд за жените има изградена  мрежа от Младежки клубове по равнопоставеност.
Кампанията е част от дейността на Младежкия клуб по равнопоставеност към сдружение „Екомисия 21 век“, която през изминалите шест месеца е била насочена към повишаване чувствителността на младите хора към неравенството и дискриминацията, към разчупване на стереотипните образи на мъжа и жената и предразсъдъците по пол. Доброволците от клубовете организираха публични събития, говориха със своите връстници  за толерантността и за това, къде е границата между толерантност и безразличие; за насилието, което съпътства живота ни и трябва ли да го подминаваме мълчаливо; за стереотипите и предразсъдъците, които насаждат образи, послания и чувства, без да подозираме за това.
Зад посланието на кампанията „Не бъди безразличен, бъди  стереоНЕтипичен“,  стои увереността на младите хора от клуб „Равнопоставеност“- Ловеч, че всеки може да промени себе си и света около себе си към по-добро. Целта на кампанията е да направи видима дейността на Младежките клубове по равнопоставеност в местните общности и да мотивира младите хора за активно гражданско участие чрез включване в различни доброволчески инициативи и дейности.
Наскоро провеедно изследване „Бариери пред равнопоставеността“ проследява нагласите сред младите хора на възраст 14-19 г. към равнопоставеността между мъжете и жените и очертава образа на „идеалната жена“ през погледа на момчетата и образа на „идеалния мъж“ през погледа на момичетата.
Да, има равнопоставеност между жените и мъжете, казват 61% от анкетираните момчета и 41% от анкетираните момичета. Значим фактор за неравнопоставеността между двата пола за 55% от момичетата и 41% от момчетата са  широко разпространените и споделяни от големи групи хора стереотипи за ролите на мъжа и жената в семейството, на пазара на труда и в обществото. Като най-разпространени стереотипи за ролята на мъжа и жената младите хора сочат: “ Мъжът да работи и да изхранва семейството, жената да поработва и да се грижи за домакинството, децата, възрастните членове на домакинството и да изпълнява всички желания на мъжа“; „Жените не могат да изпълняват управленски длъжности, мъжете не могат да се грижат за децата и домакинството“; „Мъжът дава сигурност , сила и материална подкрепа, жената дава духовна подкрепа.“ Втора група стереотипи, които според младите хора са фактор за неравнопоставеност на мъжете и жените, са свързани с представите за възможностите на мъжете и жените за професионална реализация:  „Мъжете растат в кариерата, управляват, изобретяват“, “ жените имат ограничени възможности, ориентирани са към обслужващи професии, които не изискват себеотдаване.“  Една пета   от анкетираните момчета и момичета заявяват, че понякога се чувстват пренебрегнати и недооценени на основата пол. За момичетата това се изразява най-вече в това че “ в повечето случаи момчетата подценяват способностите на момичетата – мислят, че сме по-слаби в повечето сфери, смятат ни за по-наивни и емоционални, което ни пречи да се реализираме  професионално и “ Гледат на мен с други очи и се отнасят различно, когато съм се състезавала в области, които традиционно се приемат за мъжки и се мисли, че момчетата са по-добри от момичетата“ . Момчетата биват оценявани “ като женчовци, ако изразяват чувствата и емоциите си открито“ и „Момичетата си мислят, че само те разбират от танци и други нетипични момчешки неща…“
Доколко образът на „идеалната жена“ през погледа на момчетата и образът на „идеалния мъж“ през погледа на момичетата съвпада с представата за ролите на мъжете и жените, споделяни от нашите баби и дядовци, и идва ли времето на стереоНетипичните хора ?
За значителна  част от анкетираните момчета образът на „идеалната жена“ е значително отдалечен от традиционните представи. Тя е „…. чаровна, умна, да има изградено мнение за нещата от живота и да умее да го отстоява, да е разбираща, подкрепяща и с чувство за хумор, да се реализира в работата си ……“ Много по-голям е делът на момичетата, които се разграничават от традиционните образи на мъжа . 70% от момичетата  очакват от мъжа “ да има интерес към различни теми, да е с чувство за хумор, да изразява и отстоява мнението си, да е интелигентен, чувствителен, да е  разбиращ и подкрепящ , да умее да изразява чувствата си, да е с добър външен вид, да се държи уважително с жените“.
За  49% от  момчетата в тинейджърска възраст „жената трябва да е хубава и умна, да умее да готви, да се грижи за дома и семейството и да слуша мъжа си“, а  30% от момичетата  очакват „Мъжът да е силен, да осигурява финансово семейството, да не изневерява, да държи на думата си и да обича деца.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.