Мюсюлманите празнуват Курбан Байрам

Наричат Курбан байрам празник на милосърдието и прошката. Основната му цел е да сближи общността на хората, изповядващи исляма. Семейството се събира, иска се прошка, а по-възрастните я дават на по-младите.

Курбан байрам е 70 дни след Рамазан байрам. Празникът продължава 4 дни като акцентът е поставен на първия ден, когато мъжете се събират на празнична молитва – байрам намаз и се коли курбанът.