Възраждане“: Този, който изплаща лизинга да получи внесеното при кражба или пълно погиване на застрахован автомобил

Тази седмица на първо четене с мнозинство беше приет законопроектът на „Възраждане“ за промени в чл. 343 на Търговския закон.  Той  предвижда възможността при кражба на лизингов автомобил, който е застрахован за такъв риск, ползвателят му да не губи сумата на самоучастие и вноските.  
Сега застрахователите възстановяват сумата на собственика на автомобила, който е лизингодателя. Така, реално ако ползвате  лизингов автомобил с клауза в договора за изкупуването му, то вие плащате застраховката и поемате риска на лизингодателя, а ако сте жертва на кражба не получавате дори сумата, която сте внесли по този лизинг като вноски и сума на самоучастие. Нещо повече, в допълнение покривате и всички други разходи на лизингодателя, а договорът се прекратява занапред. Дори ако автомобилът бъде върнат на лизингодателя, то това става след като вашите отношения с него вече са прекратени. Това е поводът „Възраждане“ да внесе законопроект, който е в полза на българските граждани, които все още изплащат автомобилите си, а  целта на законопроекта е да бъде спасена сумата на самоучастието за ползвателя в случай на кражба или пълно погиване на вещта, когато колата е застрахована за подобни рискове. Законопроектът беше защитен в пленарна зала от адв. Петър Петров – народен представител от „Възраждане“ и въпреки продължителните дебати беше приет на първо четене с почти пълно единодушие, като не беше подкрепен единствено от „Продължаваме промяната“, които очевидно подкрепят сегашното положение – ползвателят на колата да плаща, а накрая лизингодателят да бъде обезщетен напълно при евентуална кражба. Предстои този приет на първо четене законопроект отново да бъде обсъден в комисии и да влезе в пленарна зала за гласуване на второ четене, след което се надяваме да бъде приет, а всички партии в Народното събрание да гласуват за него, за да започнат да  се приемат законопроекти в полза на българските граждани, какъвто е този.